Смъртта от отчаяние и борбата против нея в САЩ

Продължителността на живота в Съединените щати намалява в продължение на 3 поредни години между 2014 и 2017 г. Това е изненадващо за съвременния свят, в който сме свикнали с тенденциозно нарастване на продължителността на живота.
Новата книга на Ан Кейс и Ангъс Дийтън, “Смърт от отчаяние“, се занимава с три основни въпроса: Кой умира, защо умира и какво може да се направи за този проблем?
Кейс и Дийтън с основание са получили признание в установяването на големия ръст на смъртността в САЩ поради самоубийства, наркотици и алкохол, особено сред белите мъже на възраст между 45 и 54 години, които не са със завършено образование.
Те твърдят, че в Америка съществува ключово социално разделение между онези, които имат бакалавърска степен, и тези, които нямат, както и че смъртта от отчаяние се наблюдава също и при белите жени. Освен това те предполагат, че проблемът е по-широк; твърде бавният спад в смъртността от сърдечни заболявания в Съединените щати на фона на подобренията в други страни може да се дължи отчасти на наркотиците и алкохола. Такива смъртни случаи, твърдят те, са скрити “смъртни случаи от отчаяние“, а смъртта е само най-видимата проява на една по-дълбока криза на широко разпространено страдание, пристрастявания и бедност сред по-необразованото население.

Смъртта от отчаяние не е изключително американско явление. Подобни вълни от такива смъртни случаи са заливали и Русия след падането на комунизма, а има доказателства, че спадът напоследък в продължителността на живота в Обединеното кралство се дължи именно на нарастването на смъртта от отчаяние. Подобни смъртни случаи са резултат от срив в социалните системи, които дават на хората чувство за уважение и смисъл. Америка обаче може да се окаже особено уязвима от това явление, поради своя целенасочен акцент върху индивидуализма и склонността й да идентифицира икономическия успех със социалната значимост.

Когато става дума за факторите, предизвикващи отчаянието, книгата отхвърля простите икономически аргументи като бедността, работните места, имиграцията, глобализацията, автоматизацията и рецесията. Кейс и Дийтън отбелязват спад не само в доходите при по-необразованите хора в САЩ, но и в чувството за цел и начин на живот, включващо църквата, брака, социалните връзки, заздравявани понякога чрез търговските връзки. Според тях американското придържане към идеята за меритокрация е особено подкопаващо за по-слабо образованите.

Цялата статия можете да прочетете в новия брой 132 на списанието. Изтеглете броя от тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***