Слънчева енергия във всяка сграда

digespo-15.jpg

Разходите за електричество на жилищните сгради и офиси представляват близо 40% от общата консумация на електроенергия в Европа. Чрез естествената сила на един от най-ефективните възобновяеми енергийни източници на планетата, жилищните и работните помещения скоро ще могат сами да покриват нуждите си от електричество.

Изследователският проект DIGESPO разработи уникална система за концентрирана слънчева енергия (CSP), която използва огледала с проследяваща система, за да фокусира слънчевите лъчи и да преобразува светлинната енергия в топлинна. Така получената топлинна енергия се използва за задвижване на Стърлинг двигател за генериране на електрическа енергия. Технологията ще позволи сградите бъдат енергийно самостоятелни, като генерират своя собствена електроенергия, а също така да управляват своите отоплителни и охладителни нужди.

Иновативната разработка ще повиши конкурентоспособността на Европейския пазар за слънчева енергия.

Проектът се управлява от Fondazione Bruno Kessler, Италия с участието на Швеция, Малта, Великобритания и Германия.

 Контакти / Видео


РЕКЛАМА:

***

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: