Скорци и Костенурки

kauza-skorec.jpg

Скорци и Костенурки


Като членове на клуб, посветен на опазването на природата, нашите приятели от клуб С.К.О.Р.Е.Ц. (Студентски Клуб за Образование и Развитие с Екологичен Център) от Биологическия факултет при Софийския университет, винаги са желали да имат повече дейности, които не само да помагат на застрашени видове и места, но най-вече да дават добър пример на стотиците студенти и гости, преминаващи през Биологическия факултет.


Те от години се занимават с проблема с червенобузите костенурки – американска група от видове/подвидове, популярни като декоративни животни у нас. С времето обаче, много хора постепенно губят ентусиазъм да ги гледат и започват да ги освобождават в природата. Това, оказва се, е сериозен проблем, тъй като с агресивното си поведение тези костенурки изместват нашите местни видове от екологичните им ниши. Ето защо, клуб С.К.О.Р.Е.Ц. започнаха да прибират животни, които вече не могат да разчитат на грижи, за да предотвратят попадането им в природата. При тях те получават необходимите условия, а студентите имат възможност да наблюдават поведението им. От време на време животните отново биват давани за отглеждане на нови хора, които имат желанието и отговорността да ги приемат у дома. Така, клуб С.К.О.Р.Е.Ц. се явява като буфер, през който преминават костенурките-чужденци, в търсене на нов дом.

Сега те са решили да поръчат за клуба нов, доста голям и оборудван съд, в който техните питомци да се чувстват максимално близо до естествената си среда, а и да има възможност да прием нови гости, увеличавайки капацитета си.


РЕКЛАМА:

***

Клуб С.К.О.Р.Е.Ц. има нужда от подкрепа, тъй като е необходимо съдът да бъде изплатен, нужно е и периодично осигуряване на храни и консумативи за животните, както и допълнително оборудване.

Биолозите не смятат, че прибирайки по няколко животни, допринасят сериозно за физическото решаване на проблема, но са убедени, че примерът, който дават на огромен брой техни приятели и посетители, ще даде значим резултат за бъдещото справяне с него.

Ние, от списание Българска Наука, решихме да подкрепим тази инициатива, като 2 лева от всяко закупено колие или тениска с животни ще бъдат дарени на клуб С.К.О.Р.Е.Ц. Вярваме, че малкото за едни е много за други и с общи усилия можем да променяме средата, в която живеем, към по-добро!

Благодарим предварително за отношението и приятелското рамо! 🙂

 Клуб С.К.О.Р.Е.Ц. и списание Българска Наука


http://kupinauka.com/category/262/zhivotni.html

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: