Скорпионите на Гърция

DCP_0096.JPG
Националният природонаучен музей има удоволствието да ви покани на публичната лекция на проф. Виктор Фет от университета „Маршал“ в Хънтингтън, САЩ на тема „Скорпионите на Гърция“, която ще се състои на 13 юни 2012 г. от 11:00 ч. в зала „Левентис“ (бул. Цар Освободител 1, партер).
http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/DCP_0096.JPG
Проф. Фет е световно известен арахнолог, чиито научни интереси са предимно в областта на систематиката, еволюцията, генетиката, биогеографията и филогенията на скорпионите.  Автор е на повече от 100 публикации и на няколко книги, включително и на световен каталог на скорпионите.
Повече информация за проф. Фет може да бъде намерена от линка:
http://www.science.marshall.edu/fet/euscorpius/Fet.htm
Лекцията ще бъде изнесена на английски език.
Заповядайте!
 
Организатори: доц. д-р Павел Стоев и доц. д-р Алекси Попов

Европейска нощ на учените 2022 г.: