Система разпознава и превежда сарказъм в социалните мрежи

Изследователи от Факултета за индустриално инженерство и мениджмънт към Технион – Израелски технологичен институт, са разработили система, която да тълкува саркастични изказвания в социалните мрежи. Тя е разработена от специализанта Lotam Peled, под ръководството на доц. Roi Reichart. Казва се Sarcasm SIGN (sarcasm Sentimental Interpretation GeNerator).

„Има много системи, които са създадени с целта да разпознават сарказъм, но тази е първата, която може да го прави в писмен текст”, казва Peled. „Надяваме се, че в бъдеще, ще може да помага на хора с аутизъм и синдром на Аспергер, които срещат трудности при тълкуването на сарказъм, ирония и хумор.”

Новата система е основана на машинния превод и може да преобразува саркастични изречения в искрени, такива без сарказъм. Така например, изречението „Новият филм от Бързи и Яростни е супер. #сарказъм”, ще се „преведе” в искреното изречение „Новият филм от Бързи и Яростни е ужасен”.

В тази сфера има голям напредък и приложенията за анализ на тоналността на текст се ползват с голям успех при събиране и използване на данни от социалните мрежи. Въпреки това, тези приложения не знаят как да тълкуват сарказъм, тогава когато пишещият изразява обратното на това което има предвид.


РЕКЛАМА:

***

Изследователите са съставили база данни от 3000 саркастични поста в Twitter обозначени с #sarcasm, за да научат системата да прави точни тълкувания. Петима експерти са „превели” всеки пост в израз без сарказъм. Заедно с това, системата е била обучена да разпознава думи със силни тонове на сарказъм. Например „страхотен” в поста „Най-страхотният ден”. Веднъж разпознати, системата е обучена да замени тези думи с такива, които предават истинското значение на текста. Тя е прегледана внимателно от експерти, които поставят висока оценка на гладкостта и точността на тълкуванията. Те също са установили, че в повечето случаи, тя е създала правилни изречения от семантична и лингвистична гледна точка.

Автоматичното разпознаване и анализ на тоналността на текст е много сложно предизвикателство. Поради търговския му потенциал и значение за науката, то се проучва от много изследователи от цял свят. Разпознаването на тоналността на текст може да бъде използвано в социални, комерсиални и други приложения. Така то може да подобри общуването между хората и компютрите, както и общуването в  социалните мрежи.

Превод: Милена Узунска

Източник: ScienceDaily


Европейска нощ на учените 2022 г.: