Синтия Кениън: „Идеята, че остаряването подлежи на контрол, беше напълно неочаквана“

Синтия Кениън е един от най-забележителните световни учени в сферата на молекулярната биология и генетиката. Когато става въпрос за стареене, наличието на „добри гени“ (или по-скоро мутантни) е от ключово значение, казва Синтия. Тя отключи генетичната тайна на дълголетието при червеи и бозайници – и сега  цели да направи същото за хората.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.”Българска наука”.

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***