Синдромът на дефицит на вниманието и хиперактивност – недостатък или преимущество

Camdiluv, flickr, CC BY-SA 2.0
Camdiluv, flickr, CC BY-SA 2.0

В книгата си от 2004 „Творчеството е вечно”, Гари Дейвис прави преглед на художествената литература от 1961 до 2003 и идентифицира 22 повтарящи се личностни характеристики у креативните хора. Това включва 16 „положителни” черти като независимост, поемане на рискове, енергичност, любопитство, хумор, артистичност, емоционалност и 6 „негативни” черти като импулсивност и хиперактивност. В собствения си анализ върху художествената литературата, Бони Грамонд установява, че много от тези черти се припокриват в значителна степен с поведенческите характеристики у хора със Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност (ADHD). Това включва по-високи нива на спонтанност при зараждане на идея, завеяност, живот в собствен свят, непрестанно търсене на усещания, енергичност и импулсивност.

Изследванията поддържат идеята, че хората с характеристики на ADHD са по-склонни да достигат по-високи нива на творчески идеи и постижения, отколкото хората без тези характеристики…

Прочетете целия материал във втория брой на новото списание „Българска наука и медицина“: http://medicina.nauka.bg/category/broij2


Европейска нощ на учените 2022 г.: