Силуетлифт – минимално инвазивна методика за подържане и подмладяване на лицето

Silhouette lift.jpg

Д-р Христо Лозанов д.м.  Катедра Ортопедична травматология и реконструктивна хирургия

др. Владимир Василев

Summary

Traditionally, facial lift has been confined to a choice of skin removal. In the past decade new techniques have emerged. One of them is Silhouette lift. A 3/0 polypropylene thread with bioabsorbable cones with multiple point fixations  are used in this technique, without use of skin removal. The patient has aesthetic improvement of the face. The technique has the potential to be efective clinical to for minimaly invasive facial rejuvenation.

Въведение


РЕКЛАМА:

***

Силуетлифт е най-новата технология за подмладяване на лицето с монтиране на перманентни полипропиленови конци. За пръв път у нас се прилага методът Силуетлифт, като наблюдавахме добри естетични резултати. По-младите пациенти са в търсене на по-малко инвазивни методи за подмладяване на лицето. Поради това се появяват алтернативни методи, като методите са задържащи конци.  По време на остаряването на лицето една от основните промени е така наречената хипотрофия, което освен, че се наблюдава в областта на кожата а също така в мастните, мускулните и др. структури. Ето затова конфигурацията на т.нар. Silhouette Sutures позволява ново позициониране на фасциалните тъкани чрез тракция на меките тъкани и с последващо образуване на колаген около същите.

Описание на конеца:

            – Права игла с фабрично закрепен на нея конец 3-0 полипропилен, дълъг около 25 см.

Описание на конусите:

        Върху всеки конец има закрепен върху фабрично направен възел по един конус в диаметър 1,1 мм диаметър и база 2,5 мм. Изработени от кополимери на glycolic acid and lactic acid. По фабрични данни конусите са резурбируеми за около 12 месеца.

        Извита игла, която се намира в проксималният край на конеца и осигурява закрепването за дълбоката темполарис фасция (deep temporal fascia).

Метод

Представяме един случай с направен Силуетлифтинг на лице на 43 годишна пациентка с мелоптоза първа към втора степен и анамнестични данни за атрофиращо лице. Операцията включва 4-ри етапа:

Първо: Чрез разрез около 1 см. В областта на слепоочието се прониква чрез иглата, която въвежда конеца.

Второ: Окачване на конеца в позиция, когато се придърпа назад след като вече е въведен чрез конусчетата подредени върху него се анхорира тъканта околовръс.

Трето: Фиксиране за мястото на проникване чрез прошиване на фасциа темпоралис.

Четвърто: Натягане под  шевната линия, като конците се захващат за дълбоката темпоралис фасция и при натягането  (като ефекта от натягането се изследва чрез изглаждането на назолабиалните гънки) се изглаждат назолабиалните гънки.

 Silhouette lift.jpg (652×824)

Техника

Хирургичната процедурата може да бъде направена с обща с локална анестезия. Пациентът се поставя в легнало положение и след предоперативна маркировка с хирургичен маркер се прави инцизия с големина 1-2 см. В окосмената част успоредно на зигоматичната арка. Навлиза се в дълбочина по остър и тъп начин, като се достига до темпоралис фасцията. Същата се надрязва след което се маниполира по горе описания метод.

Резултати

Пациентката бе добре проследена през 1 година за период от 4 години. Не се наблюдава асиметрия нито пареза. Методът осигурява добра проекция на бузите, повдигане на горния ъгъл на устата и подобрява ъгъла на мандибулата.

Техниката е лесна за изпълнение при пациенти, които желаят местна упойка се изпълнява за около 30 – 40 минути и може да бъде комбинирана с други естетични и реконструктивни операции на лицето.  В нашият случай след четири годишно проследяване методът даде отлични естетични резултати, тъй като се спира развитието на мелоптозата.

 Silhouette_lift.jpg (523×349)

Книгопис

  1. Nicanor Isse, MD. Silhouette Sutures for Treatment of Facial Aging: Facial Rejuvenation, Remodeling, and Facial Tissue Support. 2008 published by Elsevier Inc.
  2. Gloria Mabel Gamboa, MD, FACS*, and Luis O. Vasconez, MD, FACS. Sutures Suspension Technique for Midface and Neck Rejuvenation. Annals of Plastic Surgery. Volume 62, Nuumber 5, May 2009.
  3. Vazquez GD. Facial percutaneous suspension. Plast Reconstr Surg. 2005; 116:656 – 660
  4. Sulamanidze MA, Fournier PF, Paikidze TG, et al. Removal of facial soft tissue ptosis with special threads. Dermatol Surg. 2002;110:1541 – 1553.

Европейска нощ на учените 2022 г.: