Ще успеем ли да хванем последния влак за овладяването на климатичните промени?