The Short Dark Triad

Dark-Triad.jpg

Този формуляр представлява пилотно изследване от областта на психологията. Скалата за първи път е преведена на български език и след събиране на данните предстои нейната адаптация и стандартизация, за да се установи дали тя е валидна за българския социокултурен контекст. Въпросникът се нарича The Short Dark Triad, като неговата цел е да мери комплекс от три компонента, които се смята, че характеризират “лошия” човек – психопатия, макиавелизъм и нарцисизъм. Проектът се осъществява под ръководството на доц. д-р Емилия Алексиева, СУ “св. Климент Охридски”, специалност Психология.

http://goo.gl/forms/tPtt2CZ9c7


Европейска нощ на учените 2022 г.: