Широко проучване изследва натоварването в живота на учените

Проучване сред повече от 4000 учени очертава ужасяваща картина на обстановката, в която те работят. Това предполага, че силно конкурентната и често враждебна среда вреди на качеството на тяхната работа. Около 80% от участниците в проучването – предимно академици от Обединеното кралство – смятат, че конкуренцията насърчава агресивни условия на труд и половината от описаните случаи са на борба с депресия или стрес. Близо две трети от анкетираните съобщават, че са били свидетели на тормоз или малтретиране, а 43% са заявили, че са го изпитвали върху себе си.

“Тези резултати рисуват една потресаваща картина на изследователската среда – и това е нещо, за чиято промяна всички ние трябва да съдействаме“, казва Джеръми Фарар, директор на Wellcome, основен финансиращ изследователски център в Лондон, който проведе изследването с агенцията за пазарно проучване Shift Learning. “Лошата научна среда в крайна сметка води и до лоши резултати от съответната научна дейност.“

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.”Българска наука”.

Виж повече за Абонамента тук.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: