Щурмуването и превземането на Берлин

(16. IV – 2. V 1945 г)

Главният замисъл на Берлинската операция се е състоял в следното: от Кустринския плацдарм със силите на 2-и Белоруски (маршал К. К. Рокосовски), 1-и Белоруски (маршал Г. К. Жуков) 1-и Украински (маршал И. С. Конев) фронтове да се нанесе удар по Берлин, едновременно от север и от северозапад. От запад да настъпят англо-американските войски.

Хитлер предприел всички мерки, за да се договори с американците за сепаративен мир. Той издигнал лозунга: ”По-добре да предадем Берлин на американците и англичаните, отколкото да пуснем в него руснаците!”. Но съветското командване не позволило да се осъществят тези планове.

На берлинското направление немското командване съсредоточило крупна групировка на своите войски: около 1 млн. човека, 10400 оръдия и миномети, 1530 танка и щурмови оръдия, повече от 3300 самолета.

На западния бряг на Одер били създадени 3 отбранителни полоси с дълбочина до 20-40 км. Берлинският отбранителен район се състоял от 3 отбранителни околовръстни пръстена. Всички крупни здания в града били превърнати в опорни пунктове, улиците и площадите били прикрити с мощни барикади, направени били многочислени минни полета, навсякъде били разхвърляни мини – капани. Стените на къщите били изписани с пропагандни лозунги на Й. Гьобелс: ”Ние никога няма да се предадем!” и т.н.


РЕКЛАМА:

***

На берлинското направление съветското командване съсредоточило мощна войскова групировка: 2,5 млн. човека, 41 600 оръдия и миномети, 6 250 танкове и самоходни артилерийски установки, 7 500 самолета.

В берлинската операция взели участие също две полски армии.

Берлин бил обречен. На 16 април 1945 г. в 5 часа сутринта съветската артилерия открила ураганен огън по вражеските укрепления. Едновременно с това били включени 150 мощни прожектори през всеки 200 м.; те заслепявали противника, пречейки му да води точна стрелба.

Още в първите часове на сражението хитлеристките войски, по спомените на маршал Г. К. Жуков, ”бяха буквално потопени в плътното море на огън и метал”. Към края на април се водели ожесточени боеве за всяка къща, за всяка маза, за всеки етаж и покрив. Съветските войски се хвърляли в боя, проявявали масов героизъм. Предните съветски части се съревновавали една с друга за честта първи да завладеят Райхстага, считан за символ на Третия райх.

Рано сутринта на 1 май над полуразрушения Райхстаг се развяло червеното Знаме на Победата, издигнато от разузнавачите на 756-и стрелкови полк на 150-а стрелкова дивизия М. А. Егоров и М. В. Кантария.

На 2 май 1945 г. фашисткият гарнизон на Берлин капитулирал. Над 30 хил. немски войници и офицери в района на Берлин се предали на съветските войници в плен.

Берлинската операция завършила.

На 9 май съветските войници освободили въстаналата против окупаторите Прага.

Войната в Европа завършила!


Европейска нощ на учените 2022 г.: