Семинар за студенти „Астрофизика и астрономия“, юли 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Четвъртото издание на семинара за студенти „Астрофизика и астрономия“ има фокус върху физиката на неутронните звезди и машинното обучение. Програмата включва лекционна и наблюдателна части. Наблюденията ще се проведат в  астрономическия комплекс на обсерватория „Юрий Гагарин“, гр. Стара Загора, а докладите ще бъдат представени  в залата на хотел Латинка, Старозагорски бани. Предвижда се практическите занимания да се проведат под открито небе в комбинация с жива практика, на която студентите ще участват с въпроси и задачи, свързани с процеса по подготовка, заснемане и последваща обработка на събрания материал.

В рамките на специализирана сесия по машинно обучение ще бъде разгледана темата за влиянието на методите на статистическата физика върху някои генеративни модели на машинното обучение, както и други актуални разработки на студенти в магистърската програма „Извличане на знания и технологии за машинно обучение“ в НБУ.

Планирани са екскурзии до „Долината на тракийските царе“ и археологическия музей на гр. Стара Загора.

Цялата програма вижте тук: https://indico.iaps.institute/event/12/


РЕКЛАМА:

***