Седмици

Седемдневната седмица официално е въведена в царството на Шумер и Акад (в днешен Ирак) през III хилядолетие пр. Хр. Идеята е взета от четирите фази на Луната, всяка с продължителност една седмица. Влиянието на месопотамските астрономи се проявява в имената на дните от седмицата, които са наречени на Слънцето, Луната и всяка от петте планети. Седмият ден е обявен като ден за почивка. Месеците на акадците са били от по двайсет и девет или трийсет дни, но те са искали във всеки месец да имат по четири пълни седмици. Проблемът, че четири по седем прави само двайсет и осем, е бил разрешен, като излишните дни са били наречени „месечни дни“ и благоразумно са били оставени за празници

Европейска нощ на учените 2022 г.: