Сдружение „Форуми Наука“ взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“

480504_10201665863628584_1376273380_n-300x225.jpg

Сдружение „Форуми Наука“ взе участие в проекта „Citizenship can be fun!“, в който се включиха 40 младежи от 8 страни (България, Унгария, Швеция, Португалия, Италия, Испания, Турция, Румъния) в края на юли месец 2013 г. Младежкият обмен се състоя в Секешфехервар, Унгария. По време на обмена участниците извършваха различни симулации на реални ситуации свързани с темата. Обсъждаха се начини за едно добро, ползотворно и щастливо единно европейско гражданство – равенство между половете, културни ценности, околната среда, доброто управление, устойчивото развитие и т.н. Обменът се състоя благодарение на Фондация BOCS, която има опит в интерактивни глобални образователни дейности, симулационни игри, в съчетание с учебни посещения и пътувания.

 

 

971165_565780660129712_1806036374_n 480504_10201665863628584_1376273380_n 536678_10201665838307951_1300267235_n547674_10151615171772675_344059624_n


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***