Сдружение „Форуми Наука“ взе участие в проекта „Ти също можеш да си предприемач”

romania.jpg

В края на месец октомври в рамките на проекта „Ти също можеш да си предприемач” в Букурещ се проведе поредица от семинари и дискусии. По петима младежи от Румъния, България, Литва, Унгария и Испания участваха активно в организираните дейности, обменяйки идеи и мечтите си за създаване на собствен бизнес. Като един от организаторите БГ Наука взе дейно участие в подбора на българските участници, които представиха с достойнство идеите на родната ни младеж. 

Беше поставен акцент върху съществуващите и бъдещите програми на Европейския съюз за подобряване сътрудничеството между отделните държави и подпомагането на млади хора, които желаят да развиват своите идеи на местно ниво. 

Младежите обсъждаха национални казуси и проблеми на общностите и бизнеса в отдалечените региони като откриха множество сходства, свързани с интеграцията на определени етноси, битовата престъпност и високата степен на безработица. Сред дискутираните теми беше и тази за стереотипите, която показа, че хората са склонни без да се замислят да преписват на други качества, заради националната им или друга принадлежност като не съобразяват, че често самите те стават жертви на предразсъдъци. 

Участниците имаха възможност да разширят своите познания за съставянето на бизнес план и бизнес стратегия като разработят собствените си идеи, съобразно конкретните за страната социално-икономически условия. Изключително полезни се оказаха и проведените беседи с румънски предприемачи, които споделиха спънките и стъпките, които са извървели до пожънване на собствения успех. 

Това обаче, което заинтригува и развълнува най-силно участниците бе е обмяната на културен опит с представителите на всяка от останалите държави. В рамките на проекта и специално организираната вечеря всеки участник успя да се докосне до езика, обичаите и кулинарната магия на България, Литва, Испания, Унгария и Румъния. 


РЕКЛАМА:

***

 

 
  • romania.jpg
  • romania1.jpg
  • romania2.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: