Сдружение „Форум Наука” участва в арменски културен проект „Предхристиянско културно наследство“

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/Roman%20temple-garni.jpg

Участниците в проекта пред римският храм от I-II век Гарни.

 

Сдружение „Форум Наука” издаващо списание „Българска Наука” взе участие в младежки обмен на тема „Пред Християнско културно наследство“, част от програмата „Младежта в действие“. Проектът се състоя в Агхвнадзор (Aghavnadzor), Армения, между 8-ми и 18-ти април 2013 г.

Участници от шест държави – България, Армения, Украйна, Молдова, Латвия и Словения, обмениха познанията си относно предхристиянските символи и практики. Чрез презентации, лекции, танци, възстановки на ритуали и др. методи на неформалното образование всички участници придобиха една добра представа за историята на другите държави. По време на проекта всички имаха възможност да посетят няколко от важните исторически места в Армения, които се даваха за пример като запазено културно наследство преди християнството и неговото влияние след 301 г. Също така религиозната маргинална група Йезиди (Yezidi), които са запазили религията си до ден днешен презентираха себе си по няколко начина – презентация, лекция, музика и т.н.. Направиха дори и възстановка на сватба, която се отличава с няколко специфични елемента. Един от ритуалите, които изпълняват при брачна церемояния е хвърлянето на ябълка от младоженеца по булката от покрива на къщата.
Българската група от Сдружение „Форум Наука“ представи по няколко начина българската култура и в частност предхристиянските практики, които са се запазили и до днес в територията на България. Също така чрез традиционни ястия, напитки и носии ние вкарахме максимална автентичност на нашата култура сред останалите участници в проекта.
След проекта всички младежи от шестте страни имаха стабилни познания за това какво представлява културата на останалите и кои са предхристиянските практики, които все още се честват в различните населени места.

Повече за проекта и останалите предхристиянски практики и символи може да видите в специално направения блог – http://paganheritage.blogspot.com/


РЕКЛАМА:

***

 

 

 

 

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/Geghard%20monastery.jpg

Гегхардският манастир от IV век, като през XII в. се разширява в съвременните си размери.

 

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/Yezedi.JPG

Представители на Йезиди говорят за своята религия и традиции.

 

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/zagovezni.jpg

Възстановка на празници, които почти всички славянски племена имат, а именно прескачане на огън и обикалянето му с танци.

 

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/bg-vecher.jpg

Български традиционни ястия с малък кукер.

 

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/bg-tanci.jpg

Традиционни танци с носии от тракийския край.

 

http://image.nauka.bg/kul/projects/armenia/bg-nosii.jpg

EU_flag_yia_EN-01_800x311.jpg

Европейска нощ на учените 2022 г.: