“Scuta decumbere”

“Scuta decumbere”

 

Автор:

Владимир Попов

 

Списание „Българска наука“

брой 90, юли 2016 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В лагера вече се навъртат и първите туристи, както и журналисти. Първоначално мисля последните за любознателни сеирджии и охотно им обяснявам за устройството на лагера и организацията на мероприятието, както и неща от легионерското ежедневие. Те от своя страна се радват, че са срещнали българоговорящ легионер и вадят микрофоните и камерите. Един истински войник никога не отстъпва и така влизам в емисиите на новините по Нова Телевизия и BTV. Почват и снимките с разните му там зяпачи.

 

Ключови думи:  

Рим, история, минало