Сборник за народни умотворения и народопис. Книга 64

S496.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/S496.jpgСъставители: Божанка Ганева, Николай Кауфман
Редактор: Димитрина Кауфман

Книга LХІV от Сборника за народни умотворения и народопис съдържа текстовете и нотите на 1752 народни песни от Централна Тракия – Ямболско и Старозагорско. Съставителите са ги записали най-вече в края на 60-те години на ХХ в. и са ги подредили според мястото им в живота на тамошното население. Сборникът е снабден с ценни показалци – на песните по тактов размер и по тонов обем, както и на селищата, в които са записани. Накрая са изведени и характерните ритмични групи. Композитори, поети, научни работници и любители на фолклорното ни наследство ще черпят от сборника обилни образци за творчество, ще възвърнат към нов живот стародавни фолклорни паметници на нашия народ.

 

Купи: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=981


Европейска нощ на учените 2022 г.:


РЕКЛАМА:

***