Търсене
Close this search box.

Сборник 100 лица зад българската наука

Сборник 100 лица зад българската наука


Направи дарение на училище!***

 

По време на „Нощта на учените 2017 г.“ с програмата започнахме с представянето на сборника „100 лица зад българската наука“. Заедно с проф. Николай Витанов разказахме за идеята зад сборника, и как успяхме да го съставим.

Цялото представяне е заснето и може да го видите тук:


Разбери повече за БГ Наука:

***

СЪДЪРЖАНИЕ

(115 интервюта)

Виктор Сендеров, БАН, Max Planck Institute, Ludwig-Maximilians-Universitat, стр.12
Галя Петрова, доктор по генетика, БАН, стр.22
Георги Ников Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински
университет, Варна, стр.26
Гергана Дончева, Колеж по енергетика и електроника, ТУ – София, стр.32
Деница Згурева, Катедра „Биохимия“, Биологически факултет на СУ, стр.37
Деница Теофанова, Катедра Биохимия, Биологически факултет на СУ, стр.46
Димитър Й. Стойков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, стр.51
Стоян Везенков, Югозападен Университет „Неофит Рилски“, стр.54
Илиян Коцев, Институт по океанология „Проф. Фритьоф Нансен“, стр.59
Константин Томанов, Лаборатория „Макс Ф. Перуц“ (MFPL), стр.65
Любен Загорчев, Биологически факултет, СУ, стр.71
Павлина Долашка, Лаборатория „Химия и биофизика на протеини и ензими“, Институт по Органична химия с център по фитохимия, стр.76
Петър Гайдаров, Кеймбридж, стр.81
Симеон Кулиш, Журнал за исторически и археологически изследвания, стр.86
Русин Асенов Коцев, д-р по съвременен български език, ВТУ, стр.90
Цветанка Тенева-Ангелова, Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, стр.93
Владимир Филипов, Катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост“, УНСС, стр.101
Албена Антонова, Стопански факултет, СУ, стр.105
Албена Йорданова, Медицински факултет на СУ, стр.112
Александър Тернянов, Каталунски здравен институт, Барселона, стр.120
Алексей Митев, студент по Медицина към МУ София, стр.124
Анна Ганева, директор на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, стр.126
Атанас Грозданов, Катедра Зоология и антропология, Биологически факултет, СУ, стр.129
Богдан Димитров, Институт по ядрени изследвания, БАН, стр.135
Божидар Иванов, Институт по аграрна икономика, стр.143
Божидар Орешков, Физически факултет на СУ, стр.149
Бойко Неов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, стр.155

Борис Николов, Българска орнитологическа централа, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, стр.160
Вихра Баева, Секция „Антропология на словесните традиции”, Институт за етнология
и фолклористика с етнографски музей, стр.167
Петър Голийски, преподавател в специалност „Арменистика и кавказология“ в СУ, стр. 183
Димитър Димитров, Институт по лозарство и винарство, Плевен, стр.187
Веселка Тончева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН, стр.193
Андон Ташуков, Институт за държавата и правото, стр.205
Асен Пашов, Катедра „Оптика и спектроскопия”, Физически факултет, СУ, стр.210
Ахинора Балтакова, Геолого-географски факултет, СУ, стр.214
Ваня, Университет „Сейнт Андрюс”, Шотландия, стр.219
Господин Божиков, Институт за съвременни физически изследвания, стр.222
Димитър Желев, Катедра по Ландшафтознание и опазване на природната среда, ГГФ, СУ, стр.226
Евгени Семков, Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория, стр.231
Елица Петрова, Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, стр.236
Иво Анев, Икономика и управление, УНСС, стр.242
Пламен Физиев, Фондация на СУ „Теоретична и изчислителна физика и астрофизика”, Лаборатория по теоретична физика на ОИЯИ, Дубна, стр.245
Любов Костова, директор на Британски съвет България, стр.251
Теодор Борисов, Исторически факултет, СУ, стр.259
Тодор Гюров, Институт по информационни и комуникационни технологии, стр.265
Динко Атанасов, Университет „Рупрехт-Карлс“, Хайделберг (Германия), стр.273
Добринка Парушева, Институт за балканистика с Център по тракология, стр.277
Евгени Овчаров, ръководител на катедра Астрономия към СУ, стр.285
Елица Попова, Биологически факултет към СУ, стр.290
Здравко Минчев, Катедрата по български език, ПУ, стр.295
Ивайло Дедов, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, стр.299
Йорданка Александрова Иванова, Институт по механика, БАН, стр.301
Катя Грозева Исса, Университет по архитектура, строителство и геодезия, стр.304

Милен Богданов, Факултет по химия и фармация към СУ, стр.308
Недялка Аценова, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
„Никола Пушкаров”, секция „Микробиология на почвата”, стр.314
Регина Койчева, Институт за литература при БАН, стр.316
Росица Давидова, ШУ „Епископ Константин Преславски“, стр.320
Стефка Венкова, Институт за изследване на изкуствата, стр.325
Траянка Григорова, Институт за изследване на населението и човека, БАН, стр.330
Хелиана Дундарова, Екология на съобществата и консервационна биология, ИБЕИ-БАН, стр.333
Христина Христова, Лаборатория по Атомна спектроскопия, Институт по физика на твърдото тяло, БАН, стр.338
Александър Димитров Иванов, Център по информатика и технически науки, Бургаски свободен университет, стр.344
Александър Стоянов, създател и главен редактор на списание „Военна История“, съосновател на „Клуб Военна История“, стр.349
Аспарух Камбуров, Катедра „Маркшайдерство и геодезия“ към Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, стр.352
Виктория Недева-Атанасова, Институт за изследване на населението и човека, стр.358
Владимир Бозуков, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, стр.361
Български учен от Ludwig Cancer Research, стр.367
Калина Николова-Ганева, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, БАН, стр.372
Миглена Иванова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей, БАН, стр.375
Милена Райчева, Национален археологически институт с музей, БАН, стр.381
Миряна Янакиева, Институт за литература, БАН, стр.386
Митко И. Димитров, Член-кореспондент на БАНИ, стр.390
Михаела Младенова, катедра „Медицинска Химия и Биохимия“, МУ София, стр.392
Михаил Тодоров, Факултет по приложна математика и информатика, ТУ – София, стр.395
Гавраил Гавраилов, Катедра „Приложна и институционална социология“, ПУ, стр.399
Диана Златанова, Катедра „Зоология и антропология на човека“, БФ, СУ, стр.402
Кристина Ваклинова, Институт „Макс Планк“ за физика на твърдите тела в Щутгарт, стр.408
Любка Танчева, Институт по Невробиология, БАН, стр.411

Милан Рашевски, Институт по механика, БАН, стр.418
Николай К. Витанов, Институт по механика, БАН, стр.422
Пламен Павлов, историк, водещ на телевизионното предаване „Час по България“, стр.426
Искра Белева, Институт за икономически изследвания, БАН, стр.429
Даниела Симеоновска-Николова, Катедра „Екология и опазване на природната среда“, СУ, стр.432
Иван Дюлгеров, Катедра „Арабистика и семитология“, СУ, стр.437
Мариана Шопова, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, БАН, стр.443
Румяна Хаджийска, ЦЕРН и Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия, БАН, стр.448
Емилия Вачева, Национален природонаучен музей, БАН, стр.456
Иван Петров, Департамент за езиково и специализирано обучение, Медицински университет, Пловдив, стр.462
Иванка Цачева, Катедра по Биохимия, БФ, СУ, стр.465
Кирил Василев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, стр.472
Лъчезар Томов, Департaмент Информатика, Нов Български Университет, стр.475
Майя Стойнева-Гертнер, Катедрата по ботаника, СУ, стр.480
Марин Рогожеров, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН, стр.487
Младен Савов, Институт по математика и информатика, БАН, стр.490
Наско Стаменов, Факултет по химия и фармация, СУ, стр.493
Огнян Димитров, Факултет по химия и фармация, СУ, стр.496
Павел Зехтинджиев, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН, стр.505
Петър Нефтелимов: Бизнесът и науката – ръка за ръка, стр.510
Пламена Желева, „Биовет” – Ботевград, стр.515
Ралица Зидарова, носител на Наградата на Л’Ореал и ЮНЕСКО “За жените в науката” и участник в пет експедиции в Антарктика, стр.519
Акад. Самуил Рефетов: С принос за цялото човечество, с България в сърцето, стр.531
Светослав Димов, Лаборатория по молекулярна генетика и генно инженерство, Катедра „Генетика“, СУ, стр.539
Сонер Ахмед, Институт по балканистика с Център по тракология, БАН, стр.545
Стоян Мишев, Институт за съвременни физически изследвания, стр.547
Христо Каменов, Катедра „Педагогика“, ВТУ, стр.550
Христо Пимпирев, Директор на Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания към СУ, стр.555
Яна Ненчева, Физически факултет, СУ, стр.560
Виктор Евтимов, Dexel University, САЩ, стр.565
Ивайло Рангелов, Център по репродуктивно здраве „Надежда“, стр.569
Калин Василев, Carnegie Mellon University (САЩ), University of Cambridge (Англия), стр.573
Никола Калудов, AliquantumRx, Abilis LifeSciences Inc, стр.578
Олга Антонова, Катедра по медицинска генетика, Медицински Университет – София, стр.582
Българският професор в Принстън: Науката няма граници и единственият начин да си добър е да си информиран за последните тенденции, стр.585


Вземете (Доживотен) абонамент и Подарете един на училище по избор!***

Биология

Учени от България и Германия разчетоха генома на защитеното растение Родопски силивряк

Направи дарение на училище! *** Орфеевото цвете демонстрира огромен потенциал за бъдещи открития в полза на селското стопанство, медицината, фармацията и козметичната индустрия. Секвенирането на