Съвременни тенденции в развитието на вторичния сектор