Съвременни методи техники за работа в дигитална среда