Състоянието на околната среда – определящ фактор за уязвимостта на карибските колибрита

Адаптирането и уязвимостта на колибритата често се определят от техните външни белези. Днес обаче, учените правят откритие, отнасящо се до колибритата, живеещи на Карибскте острови – за тях решаващ фактор във връзка с оцеляването се оказва околната среда. До това заключение достигат учени от Центъра за макроекология, еволюция и климат от Университета в Копенхаген при провеждането на ново изследване, публикувано в научното списание Proceedings of the Royal Society B.

Размерите на тялото и клюна при колибритата определят до каква степен последните са уязвими в случай на изчезване на цветята, от които изсмукват нектар. Ново изследване обаче опровергава това заключение и стига до различни изводи – уязвимостта при Карибските колибрита зависи от средата, която обитават. Изследването е публикувано в Proceedings of the Royal Society B. Доцент Бо Далсгард (Bo Dalsgaard) от Центъра за макроекология, еволюция и климат обяснява:

„Изследването ни показва, че Карибските колибрита, които живеят в планински условия с по-ниски температури са по-чувствителни към изчезването на цветята, от които си набавят хранителни вещества, в сравнение с тези, обитаващи по-ниските части.“

Доцентът споделя още подробности: „Вярваме, че получените резултати отразяват тенденция, която засяга сравнително широк кръг от животински и растителни видове. Затова, ако искаме да запазим тези, обитаващи малко на брой места, трябва да се погрижим за състоянието на планинските региони.“


РЕКЛАМА:

***

В света има около 340 вида колибрита, като всички обитават Америка. Четиринайсет вида живеят на Карибските острови и само колибрито от вида Glaucis hirsutus може да бъде открито и на сушата.

Птиците, обитаващи острови, са по-застрашени от изчезване – през последните 400 години 90% от известните ни случаи на изчезнали видове птици са настъпили на острови.

Колибритата, намиращи се на Карибските острови, най-вероятно са развили специфичните за вида си размери на тялото и клюна преди да се установят на островите – преди около 5-9 милиона години. Джонатан Кенеди (Jonathan Kennedy) от Центъра за макроекология, еволюция и климат, споделя:

„Открихме, че Карибските колибрита най-вероятно са развили физическите си черти преди да заселят Карибите, а също така и в отсъствие на цветята, от които изсмукват нектар. Развитието на тези връзки през дълъг период от време е важно за по-доброто разбиране на зависимостта на птиците от възможното изчезване на цветята.”

Много видове разчитат на двустранното си взаимодействие с другите. Колибритата, например, пият нектар от цветята, като в същото време ги и опрашват. Ето защо това изследване осигурява важни сведения относно предвиждането на опасността от изчезване, посредством изучаването на сложните връзки между цели групи видове.

„Резултатите могат да ни помогнат при оценяването на риска от изчезване на видове, които са зависими едни от други, както например колибритата и техните цветя. Това би било изключително ценно, тъй като фактори като промяната в климата и човешката дейност не само смущават това деликатно съдружие, но водят и до изчезването на птици, растения и много други биологични видове по света”, заключава доцент Бо Далсгард.

Превод: Жанет Стоянова

Източник: Science Daily


Европейска нощ на учените 2022 г.: