Докога е съществувал Homo erectus

Видът Homo erectus е един от преките предшественици на съвременните хора, чийто клон от еволюционното дърво завършва в “задънена улица”. Тези човекоподобни същества изчезват от Африка преди 2 милиона години, но впоследствие колонизират древният свят (Азия, без северните й части и може би част от Европа).
Преди около 400 000 години те изчезват и от тези земи, с изключение на едно единствено място на остров Ява в Индонезия, наречено Нгандонг. Досега сред учените нямаше единно становище докога еректусите са живяли там, но най-накрая и това вече е уточнено.
В ново изследване, публикувано в изданието Nature, международен екип, включващ учени от Университета в Айова (САЩ), Университета Макуори (Австралия) и Технологическия институт Бандунг (Индонезия), датираха последните останки от Homo erectus в Нгандонг на възраст между 108 000 и 117 000 години.  Те са определили времевата граница датирайки животинските фосили от същото находище на кости, където са намерени и 12 черепа и 2 пищяла на еректуси, като допълнително са направени датирания и на околните релефни образувания и вулканични породи, предимно на терасите под и над Нгандонг.
Засега на това място е открита последната известна поява на Homo erectus в света. С това разбира се не можем да кажем, че сме датирали изчезването на вида, но поне вече сме определили кога е била последната му поява и за момента нямаме доказателства по-късно той да е живял, където и да било на Земята.

Снимка: diletant.media

Изследвани са фрагменти от животински фосили и седимент от преоткритото фосилно легло, където останките от Homo erectus са били намерени от холандски геодезисти през 30-те години на миналия век, и са установени периодите, през които речните тераси под и над тази площадка са се формирали. Освен това, учените определят и кога планините на юг от Нгандонг са се издигнали чрез анализ на сталагмити от пещери в Южните планини. Това им позволява да определят кога река Соло е започнала да тече през площадката Нгандонг и да оформя каскадата от речни тераси.
Предишните изследвания на този и други екипи показват, че Homo erectus е заселил целия Индонезийски архипелаг и е пристигнал на остров Ява преди около 1,6 милиона години. Районът около Нгандонг е доста благоприятен, той представлява предимно равнинни тревни площи изобилстващи от растения и животни, което го прави среда близка до тази, в която видът е еволюирал в Африка. Докато вида се е разселвал и по другите острови, изглежда Ява е останал нещо като негов дом, или поне “пътна станция” за много групи от еректуси. В крайна сметка околната среда в района на Нгандонг започнала да се променя, а с това и съдбата на вида. Започнали климатични промени, в резултат на които ландшафта от открити тревни пространства се превърнал в тропически джунгли. Изменили се съответно флората и фауната, а това вече не били растенията и животните, към които видът бил привикнал и изглежда така и не успял да се адаптира към новата среда.

Използвайки бележки от разкопките на холандските геодезисти през 30-те години на миналия век, екипът намира въпросното костно легло на Homo erectus в Нгандонг и го изследва наново, вече доста по-обстойно, като събира и анализира 867 фрагменти от фосили на животни. Паралелно с това екипът на Westaway през това време проучва и околните пейзажи, като например речните тераси.
Всички тези проучвания могат тепърва да хвърлят още светлина върху мъгливото минало на този вид човешки същества. Възможността да се намерят по-нови, както и по-стари останки от него, естествено остава отворена и занапред.

Източник: University of Iowa


Европейска нощ на учените 2022 г.: