Съществена промяна в биоразнообразието на една от най-големите средиземноморски влажни зони