Съществена промяна в биоразнообразието на една от най-големите средиземноморски влажни зони

Природният парк Камарг в Южна Франция е признат като една от зоните с най-голямо биоразнообразие в средиземноморския регион.

Но изследванията показват, че скакалците, щурците, водните кончета и земноводните в последно време силно намаляват и се наблюдава значително влошаване на екосистемата. Впрочем подобна тенденция е налице още от 70-те години на XX век, но поради липсата на систематичен мониторинг на биоразнообразието за голяма част от видовете много от промените са останали незабелязани.

Сега с използването на нов иновативен метод, основан на експертни знания, изследователите успяват да идентифицират промените в биоразнообразието в района.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.


РЕКЛАМА:

***

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: