Самооценката

Самооценката

Автор:

Женя Иванова

Списание „Българска наука“

брой 102, октомври 2017 г.

ISSN: 1314-1031

 

Abstract:

В статията е изложена темата за самооценката. Дадено е определение за това какво представлява самооценката, какво е класическото разбиране за видовете самооценка. Предложена е нова идея за разбиране и работа над самооценката чрез механизма на стабилност и механизма на нестабилност, като е споменат основният план за постигане на корекция с резултати.

 

Ключови думи:

самооценка, ниска, висока, адекватна самооценка, стабилна самооценка, нестабилна самооценка, механизъм на стабилна самооценка, механизъм на нестабилна самооценка

 

READ ARTICLE