Съдържание и продължителност на научната презентация, основни правила за оформлението и дизайна на съдържанието