Съдържание и продължителност на научната презентация, основни правила за оформлението и дизайна на съдържанието

Д-р инж. Венета Йосифова, ИИКТ-БАН

 

Хубаво е преди всяка презентация да се подготви слайд, който да съдържа структурата на съдържанието с посочване на целите и задачите, обзор с най-съществените подточки, експериментална част, заключение, научноприложните приноси и използваните публикации като основният акцент трябва да бъде поставен преди всичко върху приносите. Публикациите се посочват съвсем накратко, тъй като те присъстват в труда ви, а изчерпателното им изреждане отнема твърде много време от презентацията ви, а заедно с това е възможно да отегчи слушателите ви. Самата презентация е с оптимална продължителност в рамките на 10-15 минути.

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.“Българска наука“.


РЕКЛАМА:

***

 

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: