Русия между запада и изтока – ХVІІІ – началото на ХХІ век

5.jpg

Русия между запада и изтока – ХVІІІ – началото на ХХІ век

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=777

колектив

Включените в сборника „Русия между Запада и Изтока. XVIII – началото на XXI в. Страници от историята“ статии на учените от Института за исторически изследвания към БАН и Института по руска история към РАН предлагат оригинална интерпретация на идеите и реалните постижения на руската и съветската дипломация през един продължителен период от руската история. Темите на изследванията позволяват да се проследят трайните тенденции във външнополитическата стратегия на Русия в различните модификации – Руска империя, СССР, Руска федерация и конюнктурните задачи, предизвикани от резките промени в международните отношения или от вътрешнополитически съображения.

ISBN 978-954-322-438-8
Първо издание, 2011
Формат 70х100/16
404 стр.
Цена 19.00 лв.


РЕКЛАМА:

***

Книгата можете да закупите в търговските обекти на издателството или да поръчате в търговския отдел:

Книжна борса и склад – 1113 София
ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 5, тел.: (02) 979 34 13, (02) 979 30 17

Книжарници – София
„Академична книжарница“ – ул. „15-и ноември“ № 1
(в сградата на ЦУ на БАН), тел.: (02) 987 97 86
„Иван Евстр. Гешов“ – ул. „Сердика“ № 4, тел.: (02) 870 45 08

Книжна борса – Пловдив
ул. „Филип Македонски“ № 29, тел.: (032) 64 25 33
e-mail: basbook_plovdiv@abv.bg

Търговски отдел – тел.: (02) 979 30 10, (02) 870 41 55, e-mail: baspress@abv.bg
Онлайн книжарница: www.baspress.com

http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=777


Европейска нощ на учените 2022 г.: