Русенска търговско-индустриална камара (РТИК)

RCCI+nadpis3.jpg
image002.jpg

Русенска търговско-индустриална камара (РТИК) е независима, доброволна обществена организация, създадена за подпомагане, насърчаване, представителство и защита на стопанските интереси на своите членове на регионално и национално ниво (чрез участие в мрежата от търговско-промишлените палати в страната). 

Създадена през 1895 година, след което закрита през 1948 година, през 1990 година тя отново възстановява дейността си заедно с палатите в  София, Варна и Пловдив, за да подкрепя и промотира развитието на бизнеса в региона в условията на новоизграждащата се пазарна икономика.

Днес камарата съчетава предоставянето на услуги, фокусирани към бизнеса и търговските дейности, с дейности за насърчаване на икономическото развитие на града. 

През последните години камарата участва в множество инициативи и проекти с цел разработване на иновативни услуги и продукти в полза на бизнеса, които от една страна допринасят за тяхната конкурентоспособност, а от друга – подпомагат развитието на човешките ресурси в компаниите, като повишат уменията и компетенциите на техни служители. 

Камарата е сред първите организации в региона, които представят корпоративната социална отговорност като стратегия за растеж и разпознаване на компаниите, първата, която работи за  намаляване на екологичното въздействие на бизнеса и устойчиво развитие, както и една от първите организации, която представя предприемачеството като възможност за икономически растеж. В допълнение към тези инициативи, камарата осъществява и множество проектни инициативи, насочени към създаване на предприемаческа култура в региона, основаваща се на подхода за намиране на решения на социални предизвикателства, социални иновации, зелен бизнес и кръгова икономика. През 2013 година, към РТИК стартира и първият Бизнес Иновационен Център в България, работещ по метода на Европейската мрежа от бизнес иновационни центрове EBN.  


РЕКЛАМА:

***

От 2014 година насам, РТИК работи и за разпространените в България на подхода „отговорни изследвания и иновации“ (RRI) – концепция на ЕС за промяната от индивидуална към колективна отговорност в процеса по изследвания и иновации, която да  предотврати негативните социални  ефекти на продуктите и услугите, резултат от тези процеси. В основата на тази концепция е идеята, че тези продукти и услуги следва да бъдат създавани в отговор на социалните предизвикателства, пред които сме изправени като общество, както и да ни предоставят бъдещето, което ние самите бихме желали за нас. Тази концепция е залегната и в множество стратегически документи за ЕС (стратегията на ЕС за растеж Европа 2020) и е въведена като хоризонтален принцип в най-голямата програма за научни изследвания и иновации в ЕС – програмата Хоризонт2020.

В този контекст РТИК е горд участник в мрежата от организации, които през 2016 и 2017 година организират общоевропейската инициатива „Нощта на учените“. Това ще позволи създаването на мост между науката и бизнеса и изграждане на положителен имидж на кариерата на учен сред младите хора – основата на която следва да бъде изграден бизнеса, основан на знанието и високите технологии. 

RCCI_logo-BG+EN-left.png

Европейска нощ на учените 2022 г.: