Родът на Маждраците

Д-р Методи Маждраков /в центъра/ заедно със съпругата си Анна по време на Втората родова среща /1987 г./  на Маждраците в София

Автор: Красимир Григоров – завеждащ отдел „Възраждане“, РИМ-Враца

Цикъл: Враца – в търсене на възрожденските си корени

Статия 5: Маждрашкият род

Многобройни са врачанските родове, а значението им през годините е неимоверно голямо. Всеки от тях си има своя характеристика, която е свързана с естеството на занятията им. Някои от тях са като династии и така се разрастват, че определят част от духовния облик на няколко града едновременно, пускайки дълбоки корени в новото си гнездо. Такъв е случая и с рода на Маждраците. У нас има четири рода с името Маждраци: В. Търновски Маждраци с корен с. Самоводене; Севлиевски Маждраци с корен с. Ловни дол; Врачански Маждраци с корен с. Липен и Видински Маждраци с корен гр. Кула. За произхода на родовото име на В. Търновските Маждраци има няколко легенди, но най-живо запазено и най-правдоподобно е преданието за историческо събитие, в което участват представителите на трите самоводски рода – Маждраци, Тенджерковци и Пиперковци. От всички тези предания се вижда, че родът е получил названието си от оръжието бойно копие или маждрак. Фамилията си Маждраков носи от своя далечен прадядо – Търновския болярин Стоян Ангелаков, който турците наричали маждрак – копие, заради неговата твърдост и непреклонност. Изследователят Ст. Станчев пък внася допълнителни сведения за Видинските и Врачански Маждраци уточнявайки, че в ъгъла на Видинското шосе по пътя за Враца един от тамошните ковачи с тази фамилия точел саби от коси, острил брадви, правел и маждраци, а народният поет Иван Вазов при една от разходките си по Искърското дефиле свидетелства: „А кака и леля и други жени мъчиха ги два дни, па ги затриха…


РЕКЛАМА:

***

Целият материал е достъпен само с Абонамент за сп.”Българска наука”.

Виж повече за Абонамента тук.


Европейска нощ на учените 2022 г.: