Роботите ще се сдобият със свои собствени аналози на Интернет и на Уикипедия

1783224.jpg

http://science.icnhost.net/migrate/sites/default/files/field/image/1783224.jpgСъвсем скоро роботите ще се сдобият с алтернативен еквивалент на интернет, който ползваме в момента, а дори – и с аналог на най-голямата онлайн енциклопедия в мрежата – Wikipedia.

Екип от 35-има учени от няколко региона на европейския континент участват в полезен и вълнуващ проект. Те са решили да изградят условия за роботите, за да могат те да споделят, съхраняват, обработват и анализират информацията, получена през интернет връзката. Платформата е с отворен код. Проектът е спонсориран от ЕС.
За тази цел експертите ще създадат интернет, предназначен специално за роботите. Всъщност, роботите ще се сдобият с индивидуална мрежа, предназначена само за тях. Мрежата вече е получила и своето наименование – RoboEarth.

В базата данни ще има карти на местата, където работят роботи, описания на обекти, които те срещат, и указания за попълване на техни отделни действия. RoboEarth ще бъде мястото, където роботите ще могат да публикуват разнообразна информация и подробни обяснения на изпълнението на своите задачи, да споделят със себеподобните си онова, което са научили за света около себе си, като ще могат и да се обръщат за помощ към останалите роботи. Мрежата ще е достъпна в целия свят, но само за роботи, андроиди и всякакъв друг изкуствен интелект. Тук те съвместно ще анализират информацията, с която боравят и която е свързана с тяхната основна дейност. Учените се надяват това да позволи на роботите да служат на хората по-добре и по-бързо, след като са въоръжени с библиотека, пълна със знания за своите господари и техния свят и за човешките взаимоотношения.

Европейските учени вече тестват приложимостта на предназначената само за роботи интернет мрежа RoboEarth. Резултатите определено са повече от положителни и обнадеждаващи за осъществяване на основните цели, заложени в проекта. По време на един от експериментите един робот е поставен в непозната за него среда и посредством своята интернет връзка успява да открие картата на мястото, т.е. проблемите , свързани с  ориентацията на роботите бързо ще бъдат заличени.  

Малко разяснения за основната концепция на проекта дава Маркус Вайбел от Шведския технологичен институт. Той споделя, че главната цел на RoboEarth е да постави роботите и изкуствения интелект в среда, която да им позволи да разширяват сегашните си възможности. Маркус Вайбел е убеден, че роботите при определени условия могат и сами да разрешават проблеми от различно естество, като си взаимодействат помежду си и с информацията, която получават от собствената си интернет мрежа. RoboEarth ще съдържа данни и факти относно местоположенията, дейностите и функциите на отделните роботи и всякакъв друг изкуствен интелект. Шведският учен дава за пример Wikipedia, където хората от години наред споделят информация, редактират я, използват я за всякакви цели – лични, професионални, научни и образователни, за да изпълняват своите задачи. RoboEarth ще бъде Wikipedia-та на роботите и изкуствения интелект. РобоЪрт ще играе ролята на  комуникационна система и на база данни едновременно.
Маркус Вебел от Швейцарския федерален технически институт в Цюрих споделя, че повечето роботи виждат света по свой собствен начин, а стандартизация в сектора почти няма.
Въпреки че и други проекти работят по стандартизиране на начина, по който роботите възприемат света и кодират информацията, която намират, RoboEarth се опитва да отиде още по-далеч. Бидейки полезен за роботите, РобоЪрт ще бъде полезен косвено и за хората, макар, че те няма да имат достъп до него.
Ако роботите работят в екип с хората, те взаимно ще трябва да се допитват до опита на Другия. Ако, например, роботът не е в състояние да изпълни дадена задача, той ще помоли някой човек за помощ и ще се сдобие с нови знания. В края на изпълнението на задачите, които са му били възложени, роботът ще споделя в РобоЪрт придобитите нови  знания, като ги качите в базата с данни. За друг робот тази информация също ще бъде нова и ще му даде някаква отправна точка. Той ще я изтегли с надеждата да свърши работата си перфектно, но може да се окаже, че тя не му е достатъчна. Ако той се сдобие с допълнителни знания по темата, също ще ги добави. Така постепенно роботите ще се адаптират към все по-сложни изменения на средата и ще могат да изпълняват все по-сложни задачи.


РЕКЛАМА:

***

Очаква се проектът да се превърне в инструмент, който да повиши значително ефективността на домашните роботи, които се очаква скоро да станат неизменна част от нашия живот.
Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.bbc.co.uk/
http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/artificial-intelligence/roboearth-a-world-wide-web-for-robots
http://www.roboearth.org/

RoboEarthDiagram_0.jpg
RoboEarth.org_logo.gif

Европейска нощ на учените 2022 г.: