Ръководство за гмуркане

Книгата на Ал-Бируни по геология „Китаб ал-джмахир“ се споменава на друго място заради неговите пионерски виждания за коралите и храненето на растенията. Както подхожда на морски биолог, Ал-Бируни (973 – 1051) много се интересувал от гмуркането и практически бележки върху това в книгата му включвали ръководство за месеците и сезоните, подходящи за гмуркане, вредните морски животни и местата, на които няма заплаха от акули.


Европейска нощ на учените 2022 г.: