Римското облекло

Автор: Владимир Попов

romecloth.jpg
Мъжко облекло
Туниката и тогата са основни елементи от древноримския мъжки костюм, различаващи се по някои детайли от гръцкия хитон и химантий /плащ/.
Ризоподобната туника служила на древните римляни за ежедневно облекло. Тя била ушита от два къса ленен плат и се обличала през главата.
Първоначално имала само отвори за ръкави, но после се появили и къси такива. Туниката нямала яка /както и всички антични дрехи/, била дълга почти до колената и се препасвала през кръста с помощта на пояс. В зависимост от мястото в обществото, което заемал на притежателят й, туниката имала различен цвят и орнаменти. Сенаторът носел бяла туника с широка пурпурна ивица /clavi/. Тази туника се наричала tunica laticlavia.
tunic_man.giftunic_eques.giftunic_senator.gif
Конниците и плебейските трибуни носели туника с тесни пурпурни ивици – angusticlavia. Войнишката туника трябвало да е по-къса от гражданската.
Простолюдието носело само туники /без тоги/ и се наричало populas tunicati. Тяхната туника била къса и в тъмен цвят /tunica pulla/. Към 2-5 век голямо разпространение в Рим получила т. нар. tunica dalmatica – туника с дълги ръкави до китките, заимствана от ‘варварските’ народи /германи, сармати и перси/:
dalmaticas.jpg
Макар че писателят Авъл Гелий в неговите „Атически Нощи“ изразява такова становище за подобен род дреха: „Мъж да се облича с туника, чиито ръкави се спускат под лактите и стигат чак до китките, та дори и до пръстите, това било неприлично както в Рим, така и в целия Лациум. Подобен вид туника бил наричан от нашите съграждани с гръцката дума „хиродита“, дългоръкавна, и се смятало, че само на жена отива да носи широка и дълга дреха, която да покрива ръцете до лактите и да предпазва бедрата от чужди погледи. Впрочем римляните отначало изобщо не носели туника, а се намятали единствено с тога; след време започнали да надяват тънки и къси туники, стигащи само до мишниците, които гърците наричат „екзомиди“, безръкавни.“
Римската тога била присъща на римския гражданин и свидетелствала за неговия статус – неслучайно римляните наричали себе си gens togata — ‘род с тоги’.

Цялата статия може да прочетете в брой 99 на “Българска наука”Европейска нощ на учените 2022 г.: