Резултати от дейността на Театралния колеж „Любен Гройс“ (2017-2018)

Научната и художественотворческа дейност на ТК „Л. Гройс“ за периода 2017-2018 г. може да се систематизира в четири основни направления:

– Развитие на самостоятелно изследователско звено в структурата на колежа – „Лаборатория на актьора“ с проект „Ателие за сценични стратегии“;

– Ползване на художественотворческата продукция като възможност за осъществяване на научни изследвания – дипломни спектакли в Учебния театър и гастроли в приемащи пространства;

– Развитие на отношенията на потребителите на кадри на ТК „Л.Гройс“ с включването на студенти абсолвенти в реализацията на професионални проекти на театрални, филмови, телевизионни и др. институции;

– Развитие на академичния състав на колежа на базата на научните постижения.


РЕКЛАМА:

***

Във връзка с подобряване качеството на обучение в ТК „Л. Гройс“ бе извършено допълнение и актуализиране на Критерии за атестиране на преподавателите, като се поставя акцент върху иновациите в сферата на образованието (ползване на презентативни и интерактивни техники) с цел осъвременяване на придобитите професионални умения и знания по практическите дисциплини.

Особено внимание се обръща на възможността за професионално развитие, осъществявано чрез подпомагане участието на студентите в специализирани форуми по изкуството (фестивали, общи творчески срещи и др.), както и гастроли с изяви и спектакли в професионални извънстолични театри.

За периода 2017-2018 г. Театралният колеж има 5 дипломни спектакли – „Сън в лятна нощ“ по У. Шекспир, „Ха да видим кой кого“ – фолклорен спектакъл, „И най-мъдрия си е малко прост“ по А. Островски, „Странната двойка“ по Н. Саймън, „Чайка“ по А.П. Чехов. Спектаклите, продукция на ТК „Л. Гройс“, са играни на сцените на Център за култура и дебат „Червената къща“ – София, Театър „Възраждане“ – София, Общински драматичен театър „Б. Дановски“ – Перник, Театър „София“, Театрална работилница „Сфумато“ и др.

За периода 2017-2018 г. научната продукция на академичния състав на ТК „Л. Гройс“ е 3 монографии, 6 книги, 26 статии, 8 авторски текстове за театър, 4 интернет публикации.

Повече информация можете да откриете ТУК


Европейска нощ на учените 2022 г.: