„Рецептор за марихуана” вероятно държи ключа към нови методи за лечение на безплодието при мъжете

В доклад, публикуван в априлския брой на The FASEB Journal, учените съобщават, че канабиноиден рецептор, наречен „CB2“, подпомага регулацията на образуването на сперматозоиди. Това откритие не просто привежда още доказателства към вредата от марихуаната за фертилитета при мъжете, но предлага и нова терапевтична стратегия за справяне с безплодието.

„Възможността да подобрим фертилитета при мъжете е един от основните фокуси на настоящото изследване, тъй като безплодието е световен проблем, който засяга до 15% от двойките, а мъжкият фактор е отговорен за 20-70% от тях” – казва Paola Grimaldi, която е участвала в проучването от страна на Фактултета по биомедицина и превенция към Медицинското училище на Университета на Рим, Италия.

За целта на проучването, Grimaldi и колегите ѝ третирали три групи мишки с различни агенти, за период от 14 до 21 дни. Първата група била третирана със специфичен активатор на рцептора СВ2. Втората – с инхибитор на същия рецептор, а третата получила само физиологичен разтвор, за да послужи за контрола. Групата, третирана с активатор на рецептора, демонстрирала усилване на сперматогенезата, докато при втората група този процес бил забавен. Това предполага, че за правилната скорост на сперматогенезата е необходим строг баланс в активацията на СВ2.

„Това, че нормалните ползотворни ефекти на ендогенните канабиноиди върху сперматогенезата могат да бъдат стимулирани допълнително от химическо вещество, имитиращо агонист, е потенциално обещаваща нова идея за лечение на безплодието при мъжете” – казва Thoru Pederson, главен редактор на The FASEB Journal.


РЕКЛАМА:

***


Европейска нощ на учените 2022 г.: