“Реших да се занимавам с химия във втори клас” – Наско Стаменов

Бихте ли се представили на нашите читатели?

Казвам се Наско Стаменов, занимавам се с химия на материалите, като най-обширно съм се занимавал с нанотехнологии. Освен това обичам да говоря за наука, което доведе до това да получа учителска правоспособност и да участвам в конкурса за комуникация на науката FameLab.

Коя научна институция представлявате и с какво се занимава тя?

Факултет по Химия и Фармация, Софийски университет. Факултетът се занимава с различни изследвания в областта на химията, като аз се занимавам с различни теми, свързани с неорганичната химия и химията на материалите.


РЕКЛАМА:

***

Кое Ви запали да се занимавате с науката и кога се случи това?

Реших да се занимавам с химия във втори клас, когато родителите ми ми подариха интересна научнопопулярна книга за деца на тема химия. Тогава реших, че искам да разбера как веществата се смесват, в четвърти клас осъзнах, че всъщност не искам да проучвам само смесването, а и реакциите, които протичат и така избрах пътя си.

Имате ли одобрен проект в последната сесия на Фонд научни изследвания, как се казва той и какви ползи ще има той за науката и живота на обикновения човек?

Нямам проект в последната сесия. Но предишният проект, върху който работех, беше свързан със златни и сребърни наночастици. Проверявахме възможности за оптимизиране на процеса на получаването им, като разработвахме метод, който да е по-евтин, по-удобен и да генерира по-малко отпадък. След това провеждахме изследвания върху употреби, като сравнявахме получените по нашия метод наночастици спрямо „по-масовите“. В крайна сметка наночастиците имат много широка употреба – те могат да бъдат използвани за катализиране на процеси за пречистване на вода, като сензори за откриване на тежки метали, а даже и в медицината (някои експериментални лекарства или магнитни наночастици в ЯМР изследванията).

Цялата статия може да прочетете в брой 99 на „Българска наука“Европейска нощ на учените 2022 г.: