Република Македония между югославизма и национализма

164611_b.jpg

Раждането на една нова държава: Република Македония между югославизма и национализма

Автор: Ангел Димитров

АИ Проф.Марин Дринов

 164611_b.jpg (400×560)

Историята лесно може да бъде превърната в мит. Трудно е зад мита да видим реалностите на миналото. Това ни помага да направим изследването на Ангел Димитров.


РЕКЛАМА:

***

Книгата има два центъра. Първият е разположен в историята на съвремеността и анализира разпадането на Югославия и обстоятелствата, при които Република Македония се превръща в независима държава. Другият насочва вниманието към сложния, противоречив и моделиран отвън път към македонската държавност.

В това първо по своя интегрален исторически подход изследване на произхода на съвременната македонска държава авторът не оставя без отговор и най-сложните въпроси за нейния образ и перспективи за развитие, за състоянието на историческата приемственост, за взаимоотношенията между история и политика.

Тази книга ни помага да разберем не само миналото, но и настоящето. Защото ни предлага анализ колкото на младата македонска държава, толкова и на българската национална драма.

Ангел Димитров е историк и дипломат. Научната му кариера е свързана с Института за исторически изследвания при БАН, а дипломатическата – с Република Македония, където става първият български посланик /1992-2001/.


Европейска нощ на учените 2022 г.: