Развитие на паметта – Упражнения (част 1)

ДО ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВАТ

Ако проявявате желание да развиете творческите си способности,
да изучите чужд език за два-три месеца, това е много добре! Важно е редовно
да се занимавате по 1,5 – 2 часа на ден и вече на третото-четвъртото упражнение
ще забележите, че след упражненията мисълта ви става по-свежа, ясна, ще се почувствате
като че ли сте се разходили в гората и добре сте си починали. Ефектът се постига
за сметка на „мозъчните шумове“, т.е. безредно реещите се мисли, които
и създават този шум.

Методиката на занятията-игри е много проста. Важно е с голям интерес да играете
на предложените игри. Методиката може да усвоявате така:

1. Вървете по програмата, строго изпълнявайки всички препоръки.

2. Вървете по програмата, усвоявайки упражненията до минималното, от
Ваша гледна точка, ниво. След това, ако имате желание да се усъвършентсвате
по-нататък, тествайте се и изхождайки от данните от теста, работете над всеки
раздел.


3. Започнете занятията направо от раздела „Запомняне на чужди думи“,
паралелно минавайки курса по първия или втория вариант.

Имайте предвид, че в рекламата сме назовали приблизителен резултат. Не си поставяйте
бариера заради някакъв си определен резултат. Много по-често за същото време
занимаващите се показват значително по-високи резултати. Колкото по-често, по-продължително
и с по-голямо желание преминават занятията, толкова по-висок ще е резултатът.

Изпълнението на препоръките при преминаване към следващия раздел е желателно,
но не задължително. Важно е Вие да усетите смисъла на тренировките по запомняне
и тяхната динамика (запомнянето става с всичките пет сетива в състояние
на безмислие).


РЕКЛАМА:

***

Занимавайки се с дадената методика, Вие ще пробуждате в себе си способностите,
които имат децата от раждането си, а после губят, и ще се учите да ги използвате.
Следователно, колкото по-възрастен е човек, толкова за него тренировките ще
бъдат по-сложни.

ВЪВЕДЕНИЕ

1. Какво е образна памет?

Хиляди години човекът е живял в условията на дивата природа.
От състоянието на сигналната му система: зрение, слух, осезание, вкус, обоняние
зависел животът му. Усещането на постоянна готовност към опасна ситуация организирало
по свой начин мисленето, реакциите, паметта. Защото това е склад за опита, преживян
от човека и нещо ценно за него. Ненужното било бързо и безследно забравяно.
В какъв вид е била преработена паметта? Достатъчно бърза, а и най-икономична,
се оказала паметта за звуци, миризми, цветове и т.н. При това паметта станала
ярка, отчетлива – човекът преживявал с нея. По такъв начин в процеса на естествения
подбор у човека се развила образната памет. Сега тази памет е съхранена само
при децата в предучилищна възраст.

Ползвайки образната си памет, човекът възпроизвежда възприеманото не с думи, а
с образи, т.е. продължава да го вижда, и вече работи с него както си иска: преписва
го или го брои. „Е, да допуснем, – ще кажат скептиците, – образната памет е добро
нещо. Но тя е развита и при животните. Човекът е започнал да се превръща в човек
с друг вид развита памет – абстрактна, словесна. В съвсем различни условия.
С думи можеш да изразиш същото и много друго, което не може да се предаде с
образите на конкретния свят. Как да предадеш без думи най-сложните философски,
морални и други категории? Защо да разравяме в човека животинското, когато имаме
цяла наука за словесната памет – мнемотехниката?“

Е какво мога да отговоря на това? Древните са казали: „Изречената мисъл
е лъжа“. На всеки е познато състоянието на озарение, когато ти се струва,
че разбираш всичко до такава дълбочина…, всичко е достъпно за твоята мисъл…,
такава яснота на въображението… И колко бледо и мътно изглежда всичко това,
когато го превеждаш в думи. Лесно е да си представиш вилица, но опитай да я
изобразиш с думи! Простотата тук е само привидна. Отначало трябва да възприемеш,
после да разбереш, после – да избереш думите. Не всеки е способен да опише добре
нещо, но във въображението всички са гениални. Всички сънуват, а нали това е
едно вътрешно произведение на изкуството. И вече към описанието трябва да избереш
мнемотехнически опори, които позволяват да се запомни онова, което не е съвсем
разбираемо. Затова мнемонистите внедряват елементи на образната памет, говорейки,
че първоначално е добре да се разбере смисъла. Човек със словесна памет попада
в омагьосан кръг. За да си подобриш паметта, трябва непрекъснато да се учиш
и да тренираш: за да се учиш е нужна памет. Имайте предвид, че цялото това натоварване
се пада на три процента от мозъка. Струва ли си да се учудваме, че вече към
двайсетте години словесната памет се препълва от възприетата информация – в
по-голямата си част ненужна – и възможността да се запомня разко спада. А заедно
с нея си тръгват и всички безполезни без паметта способности. Човек спира
да учи. А безделието убива и това, което му е останало.

Механизмът на образната памет е съвършено противоположен. Първо човек възприема
нещо (събития, цифри, букви, думи) по пътя на споменатото вече озарение, и възприетото
се трансформира не в онзи малък кръг от знания, изразен със словесния запас,
а в безграничен запас от образи, които щедро ни предоставя околният свят.
Абстракното (словесно) мислене е схема. И образите се поставят в нея като страници
в книга. Те се съхраняват толкова, колкото е необходимо. Когато е необходимо,
те застават пред мисленния взор. А щом е така, то нашето абстрактно мислене
е свободно и може да прави с прелистваните образи каквото поиска: да ги използва
при вземане на изпити, да внася поправки в схемата, да домисля липсващите детайли.
Запомнените образи са пред очите ни и могат да се преведат на всеки език: български,
английски, немски, формули, символи и т.н.

2. Какво ни дава образната памет?

За никого не е тайна, че всеки разговор на битова тема може
да продължи безкрайно. Всеки научен вече след 15 минути се сблъсква със задънената
улица на умореното внимание. Затова първите се провеждат къде ли не, за какво
ли не. За другите се организират спепциални семинари, симпозиуми, конференции.
Определен кръг от думи и понятия се обединява около определена сфера на професионална
дейност – относно затворена част он реалния свят. За да се подготвят децата
за възприемане и занятия, е необходимо да се възстанови разрушеното от училището
дестко цялостно, ярко, образно възприемане на света. То се подменя от мъгливи,
сдъвкани до загуба на интерес, непочувствани парчета чужд опит, наречен „Педагогическа
програма за подготовка към живота“. Личността се подтиска, тя е в робство
на безполезен боклук, запълващ паметта. Способностите се заглушават, така и
неразкрити. Добре е, ако детето проявява интерес към някакво занятие: детското
възприемане се връща.

 

Защо е така? Малко теория. Мозъкът на човека се състои от две полукълба. Дясно
– образното полукълбо, ляво – словесното. Дясното – това са емоциите, лявото
– разумът. Мозъкът е свикнал да запомня всичко такова, каквото е – в многообразието
на цветове, звуци, миризми на други вещества. Веднъж възприел нещо, той оставя
в дясното полукълбо образ-модел, а в лявото – съответстващите му думи. Възприетото
по този начин не се изтрива. То поражда гениални стихове, книги, картини, открития.
За него това е органично естествено.

Но нашата цивилизация е проникнала и там. Деветдесет процента от информацията
се подава в орязан вид – глас, книжен текст, откъслечни телевизионни картини
и т.н. В едното полукълбо тя се запечатва, в другото остава безформено петно.
Оттук идва неконтролируемото забравяне. Дефекти на вниманието, бели петна. Именно
заради орязаната информация се разпада детското възприятие.

Образната памет изкуствено предизвиква липсващи усещания, допълвайки орязаната
информация до пълноценния предизвикващ ги образ. Включването на всички канали
на възприятието отменя принципа „Повторението е майка на знанието“.
Повторението разрушава това, което човекът е запомнил. Природата не повтаря
два пъти. А какво е мигновено запомняне? Това е адекватна реакция. Никакъв стрес,
увереност в себе си, умствената работа става творческа. От здравата психика
зависи и доброто здраве. Не губиш време за зубрене – то се освобождава за по-продуктивна
дейност. Щом си успял да си го представиш – значи го помниш. Обучението сега се свежда
до разбиране. Щом се разбрал – значи си си представил. Щом си си представил
– вече знаеш. Но с това не се изчерпват полезните свойства на образната памет
– способността да възпроизвеждаш след всакакъв период от време, да забравяш
по поръчка, да се занимаваш едновременно с няколко неща, да възстановяваш картинка
след бегъл поглед и т.н.

Tоест образната памет възвръща цялостното детско възприятие на света, възстановява
естествената памет, учи на творческо мислене. Това е по-устойчива памет, да
се разруши която е почти невъзможно, тъй като тя изхожда от интересите и професионалните
знания на самия човек и вече е неотделима от неговата личност. Всичко, което
той ще прави след придобиването, по-точно след възвръщането на своята естествена
гениалност, ще прави с нейните методи, неуклонно усъвършенствайки и системата,
и себе си със своя живот.

Расте скоростта на самата работа. Освен това, че е премахнат стреса от ученето,
освободено е време от зубрене и се е подобрило здравето, расте и обема на оперативната
памет. Ако словесната е 7*2 бита в секунда, то образната е 60*5 бита в секунда.
Бит информация – това е еднозначен въпрос от отговор „да“ или „не“.
Ако мозъкът задава на словесна памет пет до девет такива въпроса в секунда,
то на образната – 55-65.

Освен това, да запомним, че човек даже в обкръжение на книги може творчески
да работи само с това, което има в главата си. Образната памет е библиотека
минимум от 10 – 15 книги. Може и повече. Зависи от желанието.

МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

В какво се състои същността на методиката? Напомняме, че съществува
следната асиметрия на полукълбата на главния мозък: дясното се явява емоционално,
образно, лявото – логическо.

Нашата задача е да научим двете полукълба да работят едновременно и да се научат
да възприемат света с всички сетивни органи едновременно така, както са правили
това нашите предци и още са способни нашите деца.

Тестване на паметта

За контрол е необходимо периодически (веднъж седмично) да
се тествате и да сравнявате получения резултат с предишния. Това ще ви придаде
увереност и ще се явява като стимул за по-нататъшни занятия.

Тест 1. Помолете някой да ви прочете 20 думи с пауза от 10-15
секунди.

Например: къща, чаша, кон, маса, дъжд, машина, параход, ръчка, телевизор, кухня,
земя, гумичка, ски, кламер, сова, самолет, дърво, балкон, море, светлина, завой.

Възпроизведете тези думи в същия ред. Ако някоя дума е изпаднала – една грешка,
ако не си е на мястото – 0,5 грешка.

Тест 2. Аналогично, само че вместо думи – цифри:

1, 4, 2, 5, 1, 8, 6, 7, 8, 9, 18, 3, 26, 4, 0, 5, 4, 34, 9, 10.

Тест 3. Тестиране на нивото на яркост на образите:

Затворете очи и си представете каквото и да е цвете. Например роза.

Оценката се получава по следната скала:

Не виждам
0
Едвам забележими черти, които бързо изчезват
1
Черно-бял образ, но неустойчив
2
Устойчив черно – бял образ
3
Устойчив цветен образ
4
Устойчив цветен образ, виждате го с отворени очи
5
Можете да променяте неговия цвят, форма и т.н.
6

 

 

 

За преминаване към следващия раздел на занятията е желателно да имате шесто ниво по дадената скала.
РАЗДЕЛ 1

Развитие на зрителното въображение

Упражнение 1.1

Тренировка на ритъма на внимание

В удобно положение, отпуснати, разглеждайте китката на ръката си, стараейки
се да почувствате всеки милиметър. Гледайте само китката (може да мигате). Ако
вниманието се опитва „да си отиде“, постарайте се да го върнете.

По време на изпълнение на упражненията в главата Ви не трябва да има нито една
мисъл. Какво ни дава „пустотата“ в главата? Мисълта е енергия. Когато
енергията е неспокойна, а се „носи“ в хаоса, то в такова състояние
е значително по-трудно да се постигне желания резултат. При което човек бързо
се уморява. Пълното отсъствие на мисли и лекотата на владение на вниманието
дава удивително състояние на лекота и свобода.

Трябва да започнете да изпълнявате упражнението по 5-7 секунди, постепенно стигайки
до 10 минути. Общо на ден Вие трябва да се занимавате с това упражнение 10
минути. При което всеки нов подход правете от различен ъгъл на виждане, в различно
положение, в друг стол, в друго настроение и т.н. Упражнението е усвоено, когато
можете да задържате погледа си на китката си, без да мислите за нищо толкова,
колкото поискате. Постепенно ще усвоите това упражнение и изпълнението му няма
да представлява особена трудност.

Упражнение 1.2

Запечатване-изтриване

Намерете приятен или безразличен за Вас предмет. Гледайте го непрекъснато в
продължение на 3-5 секунди, стараейки се да го „снимате“ (при вдишване).
Затворете очи и в продължение на 3-5 секунди се опитвайте да го извикате (затаявайки
дъх), сега издишайте, мисленно разлагайки образа (изгаряйки или изхвърляйки
го някъде). На всеки 3-5 път сменяйте начина на запечатване-изтриване, скоростта
и ритъма. Постоянно търсете и намирайте нови начини и заедно с тях състояния
на учудване и озарение. Това ще ви позволи бързо да се движите напред. Занимавайте
се през целия ден по няколко минути. Не си определяйте твърдо, конкретно време
на деня, не отлагайте удоволствието. Имайте предвид, че опитът да утвърдите
строго време за занятията рядко довежда до добри резултати. Значително по-продуктивно
е да се занимавате на малки интервали, достигайки с помощтта на учудено състояние
творчески подем.

Повтаряйте упражнението 30-50 пъти, започвайки от 5-7 и достигайки до 50 пъти.
Вашата задача е да се научите при желание да „повтаряте“ образа във
въображението си и да го „изтривате“. Трябва да се упражнявате не
по-малко от два пъти на ден по 10-15 минути. Добре ще е, ако предложените упражнения
станат потребност и се превърнат в удоволствие, тогава Вие ще се занимавате
повече от предложеното. Дадената система трябва да стане начин на живот, а не
временен тренинг.

Обектите на внимание трябва да се редуват, например, частите на тялото. При
това се постарайте да извикате във въображението си части на тялото си, помагайте
си с усещания в ръката – почувствайте пулса си в това място, топлина, топла вълна
и т. н. Напомняме: в главата Ви по време на упражнението не трябва да има нито
една мисъл, тя трябва да бъде „празна“.

Упражнение 1.3

Запечатване – задържане

В течение на 3-10 минути в състояние на „пустота“ в главата гледайте
внимателно на някакъв предмет (най-добре е да се гледа в центъра, стараейки
се да обхванете целия предмет или част от тялото си). След това затворете за 3-4
митути очи и се постарайте да извикате съответния образ колкото е възможно по-ярко
и отчетливо. Желателно е да е цветен.

Повтаряйте това по 5-10 пъти на упражнение, постоянно сверявайки образа с оригинала.
Не забравяйте всеки път да изпълнявате упражнението по различен начин, не допускайте
еднообразни повторения. Всеки път търсете новото, което трябва да преминава
в състояние на учудване и да повдига Вашето общо състояние на качествено ново
стъпало.

Основни цели на упражнението: да бъдат проработени (почувствани) всички части
на тялото, достигайки не по-ниско от четвърто ниво по скалата на въображението.
Когато отчеливо сте се научили да виждате запечатания предмет със затворени
очи, преминете към следващото упражнение.

В течение на 3-10 минути (колкото можете да гледате предмета до появяването
на първата мисъл) гледайте някой предмет, изпълнявайки всички горепосочени препоръки.
След това се обърнете на 180 градуса от предмета и гледайте приготвен по-рано
бял лист хартия, стараейки се да извикате съответния образ. Тренирайки по
този начин, трябва да достигнете шесто ниво по скалата на въображението. Когато
съумеете лесно да задържате различни предмети, преминете към запечатването на
картини, картички и т.н. Когато се получи с картините, преминавайте към отделни
букви, думи, словосъчетания, изречения, абзаци, постепенно достигайки до страница
(запечатване на букви с книжни размери). Когато достигнете отчетливо запечатване
на думата, можете да преминете към следващото упражнение.

Преди всяко упражнение си затваряйте очите и си представяйте до най-малки подробности
неговото изпълнение, въобразявайки си нужния ви резултат. Този метод позволява
да се повиши ефективността на интелектуалните и физическите упражнения два-три
пъти. Имайте предвид, че всяко упражнение без разбиране е неефективно.

Упражнение 1.4

Миг, спри се

Приз деня имате множество възможности да се упражнявате. Неочаквано за себе
си спрете, хвърляйки поглед на някоя картина пред вас и си затворете очите.
Постарайте се да възстановите във въображението си току-що видяното. Старайте
се да почувствате с цялото си тяло видяното (по-нататък този метод ще бъде описан
по-подробно). Имайте предвид, че всеки предмет или всяка ситуация предизвикват
почти неуловимо, но съвършено определено състояние на цялото тяло. Постарайте
се да „хванете“ това състояние и да видите нужната картина, помагайки
си със състоянието. Тренирайте по такъв начин, постепенно учейки се да запомняте
състояниеята, а после, при желание, да ги възпроизвеждате. Например думите художник,
поет, композитор ще могат да бъдат задържани и възстановени от състоянието на вдъхновение.

Отначало това ще напомня фотографиране в мъгла. След време ще започне да се
„проявява“ и постепенно Вие ще получавате все по-ясна и отчетлива
„снимка“. При това в момента, в който сте си затворили очите, всички
мисли трябва да изчезнат. Тренирайте така 10-15 пъти на ден по 15-20 секунди.
Постепенно увеличете времето на проявяване и задържане на снимката до 5 минути.
По време на изпълнение на упражнението възниква усещане на отпочиналост и свежест
в ума. Освен ефекта от тренировката – якрост и отчетливост на въображението,
ще получите възможност добре да си починете в тези мигове. Този резултат
се постига за сметка на постепенното намаляване на „мозъчните шумове“,
с които излишно е претоварен мозъкът ви.

Упражнение 1.5

Мигновено фото

Когато се разхождате, намирате се в градския транспорт или на опашка, упражнявайте
се по следния начин. Хвърлете бегъл поглед към някой минувач, някой предмет
и т.н., затворете очи и се постарайте ярко и отчетливо да го виждате в течение
на 2-7 секунди (в зависимост от ситуацията). В момента, в който си отворите
очите, можете да продължите да се движите. Не е задължително да спирате. Постепенно
ще се научите да предизвиквате отчетливо и ярко „мигновено фото“ и
да го задържате във въображението си толкова, колкото поискате. След като сте
потренирали известно време със затворени очи, преминете към тренировки с отворени
очи, т.е. трябва без да поглеждате „фотото“, да виждате, дори
и обърнати, на всякакъв фон, запомнената картина.

Упражнение 1.6

Жива снимка

Седнете на пейка или на друго място, изберете си минувач, хвърлете
бърз поглед към него , затворете очи. Сега имате „мигновено фото“,
но се постарайте да не спирате ситуацията във въображението си, да да видите
със затворени очи как и накъде продължава да се движи човекът.
Отначало може да не се получи, но транирайки 2-3 седмици, ще можете да
оживите „картината“ и постепенно да намалите количесвото
грешки относно действията на вървящия.

Упражнение 1.7

Манипулация със „снимката“

Аналогично като в упражнение 1.5. Само че сега задачата се усложнява. Сниманите
предмети трябва да премествате по свое желание, да ги слагате един върху друг,
да изменяте формата им в определено направление. Тренирайте дотогава, докато
не почувствате, че се получава лесно, без напрежение.

Упражнение 1.8

Фигури

Помолете някой да разположи кибритени клечки на масата и да ги покрие с лист
хартия, а после за 1-2 секунди да го повдигне и да Ви покаже получената фигура.
Поглеждайки, Вие затваряте очи и се стараете да преброите колко са били. След
това отваряте очи и възпроизвеждате от приготвени по-рано кибритени клечки сниманата
фигура. След това повдигате листа и сравнявате с оригинала. Според нивото на
тринираност запомняйте разноцветни кибритени клечки или пръчици (количество,
разположение и цвят). Можете да преминете към следващото упражнение само ако
свободно задържате във въображението си не по-малко от десет клечки.

Упражнение 1.9

Умение да виждаш главното и особеностите

Взимате 200-300 клечки. Диктуват Ви думи. Вашата задача е да правите с клечките
асоциации, които те предизвикват. Например, тракторът може да предизвиква асоциации,
съответстващи на начупените линии на звука „р-р-р“. Клечките може
да се чупят и слагат във всяко положение. Думите се диктуват с пауза от една
минута. Задачата е след като диктовката приключи, по съставените асоциации да
възпроизведете думите. Според степента на тренираност се повишава скоростта
на диктовката и се увеличава колучеството думи. Към следващото упражнение може
да се премине в случай, че можете да съставите асоциации и да възпроизведете
50 думи, диктувани с пауза от 30 секунди.

Упражнение 1.10

Обработка на състоянието на „празнота“ в главата и яркостта на въображението

Изберете се предмет или точка. Той трябва да предизвиква приятно или безразлично
отношение. Гледайте го, не мислейки за нищо (погледа се концентрира в центъра
на предмета и обхваща целия предмет). Гледайте го, не мислейки за нищо, колкото
можете, попивайки във въображението си предмета. Щом почувствате, че ей-сега
ще се появи отвличаща мисъл, затворете очи и се постарайте максимално да видите
предмета. Това ще ви позволи да задържите състоянието на безмислие и да усилите
отчетливостта на виждането на предмета. Тайната на упражнението се крие в следното:
когато в главата на човека се реят безредно мисли, така наричания „шум“
има високо ниво. За сметка на този „шум“ човекът се уморява, забравя,
т.е. губи хода на мислите, информацията, а също така на начален етап на занятията
възникват сериозни трудности при отработване ярскостта на въображението.

Упражнение 1.11

Запомняне на думи

По-долу ще ви бъдат предложени за запомняне думи и ще ви бъде даден пример, как на основата
на съществуващия опит да се свържат думите в разказ.

Вашата задача е да се опитате да запомните прочитаните думи, съставяйки от тях
разказ. Започнете от 20 думи и интервал между тях 30 секунди. Ако възпроизведете
не по-малко от 16 думи, може да увеличите натоварването, постепенно увеличавайки
думите до 100 и намалявайки интервала между думите до 2 секунди. Числото на
запомнените думи в процеса на тренировката трябва да стане 200. Опитът
показва – този метод дава добри резултати. По-късно помолете да ви бъдат диктувани
думите по 2 (после съответната пауза), по 3, по 4, по 5 и т.н.

Преди да започнете да запомняте, нека да направим равносметка на получените
навици и знания:

1. Образите трябва да бъдат ярки, отчетливи, необичайни. Вие трябва да ги виждате
във въображението си.

2. Те трябва да бъдет в движение

3. Връзката между тях може да бъде във вид на поставяне едно върху друго, протичане,
на основата на „прилика“.

И така, опитайте да запомните следващите думи: дърво, маса, река, кошница,
гребен, сапун, таралеж, ластик, книга, трактор, дъжд, слънце, часовник, лампа,
кламер, къща, самолет, тетрадка, чорапи, въздух.

ПРИМЕР за запомняне на логически несвързани думи:

Виждаме красиво зелено ДЪРВО. От него започва настрани да расте дъска, от дъската
надолу се спуска краче, получава се МАСА. Приближаваме погледа си към масата
и виждаме на нея локва, която се стича надолу, превръщайки се в РЕКА. По средата
на реката се образува водовъртеж, който се превръща в КОШНИЦА, която излита
от реката на брега. Вие се приближавате и отчупвате единия й край – получава
се ГРЕБЕН. Взимате го и започвате да се решете докато от главата ви започне
да се отделя САПУН. Той се стича и косата стърчи като на ТАРАЛЕЖ. Много ви е
неудобно и вие взимате ЛАСТИК и стягате с него косата си. Но той не издържа
и се къса. Когато пада на земята се разгръща по права линия и после се превръща
в книга. Вие се опитвате да я повдигнете – не става. Тогава я отваряте и от
нея право срещу вас излиза един ТРАКТОР, който ви свети право в очите с лъч,
като СЛЪНЦЕ. Става много горещо, от Вас тече пот, много Ви се иска да започне
на дали ДЪЖД. И започва да вали. Повдигате глава и виждате над себе си ЧАСОВНИК,
от който тече вода. Става ви студено от дъжда, иска ви се да спре. Подскачате,
хващате се за стрелката на часовника и я откъсвате. Спускайки се на земята я
разглеждате и забелязвате в основата на стрелката прикрепена огромна ЛАМПА.
Взимате стрелката във вид на КЛАМЕР и я закрепяте на джоба на ризата си. Току-що
сте прикрепили стрелката и от лампата започват да се отчупват и да падат на
краката ви стъкълца, превръщащи се в тухли. Отскачате настрани, хвърлялки лампата
и кламера. Постепенно от тухлите, които падат от лампата, се появява цяла КЪЩА.
Приближавате се към нея, докосвате се до стената, но изведнъж къщата излита
във въздуха като САМОЛЕТ. В ръката ВИ остава тухла, която се превръща в ТЕТРАДКА.
Откъсвате от нея няколко листа и си правите от тях ЧОРАПИ (помнейки, че са скъпи)
и вървите с тях по земята, като по ВЪЗДУХ.

Даденото упражнение се усвоява в съчетание с предишните от първия раздел.

Упражнение 1.12

Свързване на думи чрез съкращение на образите (метод за запометяване)

Представете си слон и муха. А сега слоно-муха, т.е. слон, на който са му пораснали
крилца на муха, и който се опитва да излети, размахвайки големи криле. Редът
на думите при запаметяване се определя от присъствието в образа на голям обем
от първата дума.

По-горе се запознахте с метод за свързване на думи чрез разказ. В бъдеще
ще се запознавате с все нови и нови методи за връзка, които ще трябва да отработвате
постоянно, избирайки за себе си най-приемливите и удобни. Идеалният вариант
е синтез на всички примери. Постарайте се да свързвате по две думи с помощта
на съкращения. Общо за изработване на умение (знание – умение – навици) трябва
да свържете около 100-150 двойки. Паралелно продължавайте тренировките със запомняне
на думи. Докарайте ги до 100 двойки и само след това преминавайте към следващото
упражнение.

Упражнение 1.13

Съживяване (метод за запаметяване)

Опитате да си представите някакво животно. Сега си представете, че то оживява
и започва да се движи. Пуснете го, нека да си живее живота във вашето въображение.
Поупражнявайте се с живи същества, преминете към оживотворени предмети по същата
схема. Упражнението се изпълнява отначало със затворени очи, а после вече с
отворени. Общо трябва да „оживите“ 50 живи същества и 100 предмета.
Можете да се предствавите, че се докосвате до предмета и той оживява, духвате
на него и т.н.

Сега се опитайте да изпълните някакви операции с предмети или живи същества
по Ваша воля. Необходимо е да достигнете състояние, когато свободно манипулирате
с предметите.

Упражнение 1.14

Взаимодействие с образите (метод за запаметяване)

Вземете художествена книга, прочетете един абзац (4-5 изречения), представяйки
си себе си на мястото на главния герой или учасващ във вид на някакъв предмет.
Намерете някаква ключова дума в абзаца, представете си я. Приближете се мисленно
до нея, влезте в нея, започнете да се движите в нея, да живеете. Представете
си, че този предмет сте Вие, и започвайте да съставяте разказ, оживявайки думите
и съкращавайки ги. Трябва отначало да си приготвите 20-30 думи, от които да
съставите разказ. Представете си, че на основата на „прилика“ на цвета,
някакви общи черти, форма, тежест, материал и т.н. са се трансформирали в друг
образ. Докарайте количеството на думите до 50-70 и преминавайте към следващото
упражнение.

Упражнение 1.15

„Трансформиране“

Представете си два предмета (по-добре, ако се поупражнявате със слайдове).
На основание на „прилика“ на някаква черта на единия предмет се образува
другия. Каква е тази прилика? Еднакъв цвят, форма, месторазположение, мирис,
тактилини усещания, тежест. Запомнете на основата на трансформирането пет думи.
Докарайте ги до 30-50. За това ще ви потрябват максимум 3-5 дена, ако се упражнявате
по 1,5 – 2 часа на ден. Помолете някой да ви диктува думите отначало бавно (с
пауза от 20-30 секунди) или да сменя слайдове. Не е позволено да се връщате
и да повтаряте думите. Трябва да държите във въображението си предишната дума,
а после на основата на „прилика“ от единия презмет да образувате друг.
Например диня – книга. Представете си огризка от диня, вътрешната бяла част,
как от нея започват да изпадат станици, които се събират и образуват книга.
При което страниците са със същия цвят, както и вътрешната част на обелката
(„прилика“). Трябва да свързвате не по-малко от 50 двойки за изработване
на умение (умение – знание – навик).

Упражнение 1.16

Методът на Цицерон

Той се състои в това, че Вие запомняте предмети, поставяйки ги на по-рано запомнени
образи. Това може да бъде Вашият апартамент, пътя за работа, запомнени по-рано
думи.
Същност на метода: Към всеки отделен обект (в ъглите на апартамента, на
улиците на града, към отделни думи) Вие привързвате запомняната единица информация.

Правила на запомнянето

а) образите се „поставят“ на добре осветени места;

б) малките образи се увеличават до големи размери, големите се намаляват до
малки;

в) свръзката трябва да бъде ярка, необичайна, динамична.

РАЗДЕЛ 2

 

Развитие на тактилното въображение.

Синхронизация на тактилните усещания със зрителното възприятие на образите.

Не забравяйте, че можете да преминавате от едно на друго упражнение само в
случай, че сте достинали изискваните резултати. В противен случай са възможни
грешки.

Тестване на тактилните усещания

Представете си със затворени очи, че на китката на ръката ви каца буболечка
и пълзи към сгъвката на лакътя по голата Ви ръка или нещо от този род.

Оценката се получава по следващата скала:

Няма усещания
0
Едвам забележими усещания
1
Отчетливи, но неустойчиви
2
Отчетливи и устойчиви
3
Отчетливи, устойчиви, можете да ги промените
4
С отворени очи виждате отчетливи, устойчиви образи,
които можете да промените
5


За преминаване към трети раздел трябва да достигнете пето ниво на развитие.

Упражнение 2.1

Движение

Вземете четка или перце. Отпуснете се. Почувствайте „пустота“ в главата
си, водете с четката от китката до лакътя меко, без да бързате. Опитайте се
да възстановите тези усещания. Повтаряйте дотогава, докато не достигнете четвърто
ниво. Помагайте си с представата, че водите четката по ръката си. Поработете
по същия начин с всички части на тялото: ръце, крака, тяло, лице.

Упражнение 2.2

Докосване

Преминете в обикновено състояние на безмислие и отпуснатост и поставете лявата
си ръка с дланта нагоре. С дясната ръка вземете предмет и го сложете на дланта
на лявата ръка. Съсредоточете се на усещанията, които се появяват от предмета,
характера на налягането върху ръката, махнете го и се опитайте със затворени
очи да възстановите усещанията в ръката си до четвърто ниво, помагайки си със
зрително представяне на предмета. По същия начин трябда да „прекарате“
през усещанията си 20-30 различни предмети, работейки с всички части на тялото.

Упражнение 2.3

Писмо

Затворете очи, отпуснете се, преминете в състояние на безмислие. Помолете някой
да пише с четка върху тялото Ви с печатен или ръкописен шрифт букви от азбуката
(разбъркано). Когато можете без усилия да четете буквите, преминавайте към сричките,
после към думи, словосъчетания, изречения и текст. При това трябва не само да
„прочетете“ буквата, но и да предизвикате устойчииво усещане, т.е.
да възстановите усещането по принципа на първото и второто упражнения.

Достигнете до пето ниво на усещанията. Имайте предвид, че освен отчетливи усещания,
трябва да чувствате целия текст по тялото си.

Упражнение 2.4

Вземете линийка (или друг предмет) и меко се удряйте по раменете, ръцете и
т.н., станаейки се колкото може по-бързо и отчетливо да възстановите усещанията
след докосването с линийката. Достигнете до пето ниво на усещанията. Постарайте
се да се тренирате до ниво, когато усещанията ще могат да се повтарят мигновено
по Ваше желание. По време на тренировките трябва да смените 20-30 различни предмета
(колан, памук, игла и т.н.).

Упражнение 2.5

Синхронизация на тактилното и зрителното възприятие

Пригответе си 30 дъсчици с размери 100 х 200 мм и следните материали: лепенка,
памук, мека материя, груба материя, жито, грах, кибритени клечки и т.н. Залепете
един – два слоя на всяка дъсчица, пригответе си десет думи или картички. Затворете
очи, сложете едната си ръка на дъсчицата. Помолете някой да ви диктува думи
с пауза от 30 секунди или гледайте картичките, съставяйки разказ. По време на
запаметяването на всяка дума или картичка прокарвайте пръсти по разположените
без ваше участие дъсчици. Една дума или картичка – една дъсчица. След запаметяването
помолете да ви разместят дъсчиците. Вашата задача е да възпроизведете думата,
да затворите очи и да разположите дъсчиците правилно, ползвайки се от тактилните
усещания и думите, които ще възпроизвеждате във въображението си. Тренирайте
така половин – един час на ден в течение на една – две седмици. Показател, че
сте достигнали нужния резултат ще бъде това, че, казвайки дума, вие неволно
(по време на първоначалния етап трябва да го правите съзнателно) ще усещате
докосването на дъсчицата, съответстваща на тази дума. Вариации: изпълнявайте
същата работа, само че с крака, буза и т.н. Необходимо е да проработите цялото
тяло. В течение на указаното време се препоръчва да запомняте информацията с
помощта на дъсчиците, извиквайки тактилни усещания и предизвиквайки същите усещания
мислено, без да ползвате дъсчици. Когато достигнете този резултат, върнете се
към първия раздел и проработете всички упражнения от начало до край с тези тактилни
усещания.

Упражнение 2.6

Изменения на тактилните усещания

Докоснете с длан дървена дъсчица (чиста), махнете дланта си, припомнете си
усещането и го разпространете по цялото тяло. Удържайте го в течение на 30-40
минути. Когато почувствате, че ви става трудно да го удържате, предтавете си
и почувствайте върху тялото си участък, към който сте се докоснали с памук. Появил
се е участък на „мекота“. Сега, когато е трудно да задържате усещането
на дървото и е възникнал участък на „мекота“ си представете, че той
е започнал да се разпространява и „превзема“ цялото тяло. Представете
си „мекотата“ като тетива и я отпуснете.

РАЗДЕЛ 3

 

Развитие на слуховото въображение

Упражнение 3.1

Вземете линийка и ударете с нея по масата. Отпуснете се, затворете очи и достигнете
състояние на празнота в главата, опитайте се да чуете звука във въображението
си, подкрепяйки слуховите усещания със срителни (виждате линийката в момента
на удара по масата) и тактилни (усещате с цялото си тяло линийката, масата,
удара). Не бързайте, ако не успявате да извикате звука във въображението си,
обикновено звукът възниква 5-10 секунди след съответния мислен образ.

Достигайки пето ниво, изпълнете всички упражнения от първи раздел, работейки
с трите органа едновременно.

Оценката се получава по следната скала:

Не чувате
0
Звукът е неотчетлив и неустойчив
1
Отчетлив, но неустойчив
2
Отчетлив и устойчив
3
Можете по свое желание да го трансформирате
4
Слуховите образи се появяват паралелно със зрителните
и тактилните
5


Упражнение 3.2

Промяна на слуховите усещания

Представете си (аналогично на тактилните усещания), че един вид звук влиза
в зоната на друг звук и „протича“ в него. Например, представете си,
че някакъв музикален звук завладява една от зоните на Вашето тяло (почувствайте
вибрацията), мислено разпространете вибрацията по цялото тяло. След това си
представете, че съвършенно друг звук завладява зона от вашето тяло. Разпространете
го по цялото тяло. По същата схема звук или неприятно усещане се „маха“
от тялото.

Упражнение 3.3

Съусещания

Вземете пет дъсчици с налепени по тях различни материали. Помолете някой да
удря с по-рано приготвени предмети например по масата. В това време вие трябва,
слягайки дясната си ръка на една от дъсчиците, да възприемате и запомняте (един
удар – една дъсчица). Например, по масата удрят със стъклен предмет, съответно
вие сте чули удар на стъкло по масата. По това време вие с ръка възприемате
найлон, залепен за дъсчицата. Представете си, че се докосвате със затворени
очи до найлона, който при всяко докосване издава „стъклен“ звук, т.е.
вие можете да си представите, да кажем, чаша, направена от найлон, и по този
начин да запомните усещането. След това, когато можете да възпроизвеждате този
образ, ще можете да сверявате свука с материала.

Целта на упражнението е да се достигне състояние, когато ще възприемате звука
във вид на тактилни и звукови усещания, т.е. при всяко възприемане на определен
звук ще усещате докосване на съответния материял.


РАЗДЕЛ 4


Упражнение 4.1

Трениране на вкусовите усещания

Концентрирайте вниманието се на върха на езика в течение на една – две минути;
ще започне слюноотделяне. Вземете бучка захар и я сложете пред себе си. Погледнете
я, затворете очи и си я представете (необходимо е ярко да видите, да усетите
тактилно, да чуете звук едновременно). Продължавайте да държите вниманието си
на върха на езика, стараейки се да предизвикате вкус на захар. Обикновено вкусовите
усещания се появяват след 20 – 30 секунди, след това те от упражнение на упражнение
се усилват. Ако при вас се получава трудно(5-7 % от занимаващите се), опитайте
захар на върха на езика си и се постарайте да предизвикате съответното вкусово
усещане по предложената схема.

Тренирайте по 15 – 20 минути 3-4 пъти на ден в течение на 7-10 дена. Трябва
да достигнете следното: представяйки си предмета във въображението си, да го
усетите тактилно, да чуете звук и едновременно с това автоматически концентрирайки
вниманието си на върха на езика, да усетите вкуса на този предмет, при което
това трябва да става несъзнателно.

Усъвършенствайки своите вкусови усещания се постарайте да усетите „вкуса“
на звука (примерна градация: приятно – неприятно, меко – люто, сладко – горчиво,
тактилни усещания, цвят, форма на предмета, движение).

Оценката се обазува по следната скала:

Не чувствате вкус
0
Вкусът е неотчетлив и неустойчив
1
Отчетлив, но неустойчив
2
Отчетлив и устойчив
3
Можете по свое желание да го трансформирате
4
Вкусовите усещания се съчетават със зрителни образи,
тактилни и слухови усещания
5


Упражнение 4.2

Промяна на вкуса

1. Представете си вкуса на кашкавал;

2. Представете си вкуса на ягода;

3. Вкуса на ягода измества вкуса на кашкавал. Постепенно с всяка нова вълна
вкусът на кашкавала се отделя, отслабва, а вкуса на ягода се усилва. Тренирайки
по този начин 10-15 дена, по 15-20 минути три пъти на ден преди ядене, ще можете
произволно, лесно и просто да променяте вкусовите си усещания.

РАЗДЕЛ 5

Развитие на обонятелното въображение

Упражнение 5.1

Концентрирайте вниманието си на върха на носа си и се постарайте да си представите
миризмата на лимон, роза и т.н. По време на началния етап упражнението се изпълнява
с отворени очи. Очите гледат напред, не поглеждат носа. Върху носа се концентрира
само вниманието.

Ако не се получава предизвикването на миризма, вземете въображаемия предмет
в ръка, поднесете го до носа, усетете миризмата му и го поставете пред себе
си на разстояние от половин метър. Сега, концентрирайки всиманието си върху
върха на носа се опитайте да усетите миризмата на този предмет. Ако се получава,
премествайте предмета все по-далече и по-далече, стараейки се да предизвикате
миризмата му, а после махнете предмета съвсем. Сега трябва да предизвикате във
въображението си зрителния образ на този предмет, тактилни, слухови и вкусови
усещания, помагайки си с това да предизвикате миризмата на този предмет. (Съответно
в този момент трябва да се концентрирате на върха на носа си).

Оценката се получава по следната скала:


Няма мирис
0
Слаб и неустойчив
1
Отчетлив, но неустойчив
2
Отчелив и устойчив
3
Можете по свое желание да го трансформирате
4
Освен обонятелен образ има още зрителен, тактилен, слухов
и вкусов
5


След достигането на пето ниво по теста за обоняние повторете всички упражнения
от първия раздел. Съответно трябва едновременно да виждате образ, да го усещате
тактилно, неговия звук, вкус и обонятелна представа, които се обединяват в едно
цяло.

Упражнение 5.2

Вземете няколко предмета с различни миризми и опитайте да ги запомните със
затворени очи, усещайки само техния мирис и съответно вкарвайки ги в разказ.
Например, лекия въздушен мирис може да се представи във вид на пух, а лютия
на нещо стоманено. Т.е. трябва да се стараете да достигнете несъзнателно появяване
на зрителни образи в отговор на обонятелните усещания или представи.

Тренирайте по този начин 5-6 пъти на ден по 2-3 минути.


Европейска нощ на учените 2022 г.: