Разпространението на COVID-19 чрез отворените училища в Швеция е ограничено, но учителите бяха засегнати

Повечето страни въведоха затваряне на училищата през пролетта на 2020 г. въпреки несигурността по отношение на ефективността при ограничаване на SARS-CoV-2. В Швеция средните училища се преместиха онлайн, докато прогимназиалните останаха отворени. Сравнението между родителите и децата им в последната година на прогимназията и тези в първата година на гимназията показва, че отварянето на училищата има ограничени последици за цялостното разпространение на вируса.

Процентът на инфекциите обаче се е удвоил сред учителите от прогимназиалния етап спрямо тези в гимназията. Степента на заразяване сред учителите в прогимназията е била с 30% по-висока в сравнение с колегите им от гимназията.

На 18 март 2020 г. шведските гимназии преминаха към онлайн обучение, докато прогимназиите останаха отворени. В проучването всички потвърдени с PCR случаи на SARS-CoV-2 и всички регистрирани в здравеопазването случаи до лятната ваканция са записани в обща база данни за семейства и учители в прогимназията и гимназията.

Тъй като възрастта на ученика е вероятно да корелира с тежестта на симптомите, инфекциозността на учениците и различните видове рисково поведение, от решаващо значение е да се сравняват родителите на деца, близки по възраст. Според проучването рискът от инфекция е бил със 17% по-висок сред родителите на по-малки деца, учили в последната година на прогимназията, а не в първата година на прогимназията. След като прогимназиалните училища се преместиха онлайн, оценките съответстват на 500 по-малко открити случаи сред общо 450 000 родители на деца от прогимназията (4,5 на сто от населението). Това може да се сравни с 53 000 потвърдени PCR случаи в общата популация до лятната пауза в средата на юни.


РЕКЛАМА:

***

Сравнявайки учителите от по-ниските и горните класове, откриваме че отварянето на училищата е удвоило риска от потвърдена с PCR инфекция и лечение поради COVID-19. Сред 124 средни гимназии, учителите са имали среден риск от инфекция, докато прогимназиалните са били по-засегнати. Това сравнение изключва здравните работници, които са имали значително по-различен достъп до PCR тестване. 

До края на юни 79 от 39 500 учители в прогимназията бяха хоспитализирани поради COVID-19, един от които почина. Според проучването този брой би спаднал до 46, ако бяха затворени прогимназиалните училища.

 

30 процента по-висок риск сред учителите

Добре известно е, че SARS-CoV-2 се предава от училищата в домакинствата. Проучването установява, че рискът от положителен PCR тест е бил с 30 процента по-висок сред учители от прогимназиалния етап, отколкото сред колегите им от гимназията. Оценките за повече сериозни случаи на COVID-19 са малко по-ниски от показаното на PCR тестовете, но както и за родителите, тези оценки не са съвсем точни.

Затварянето на училищата е скъпа мярка с потенциално дългосрочни вредни ефекти за учениците. Резултатите за родителите са в съответствие с теоретичните модели, предсказващи ограничено въздействие на затварянето на училища върху общото предаване на SARS-CoV-2. 

В международните сравнения предпазните мерки, предприети в шведските училища, са общо взето описвани като леки. По този начин строгите мерки в отворените училища не могат да обяснят относително незначителното въздействие върху общия процент на предаване. Резултатите за учителите предполагат, че могат да се обмислят допълнителни предпазни мерки.

Изследването не анализира въздействието на затварянето на училища върху предаването на вируси сред учениците. Отбелязваме обаче, че има малко случаи на сериозни заболявания сред младите. По-конкретно – нула смъртни случаи от COVID-19 са регистрирани сред децата между 2 и 19-годишна възраст в Швеция до средата на лятото на 2020 г.

Референция: Jonas Vlachos, Edvin Hertegård, Helena B. Svaleryd; The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers, Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (9) e2020834118; DOI: 10.1073/pnas.2020834118

 

Източник: uu.se
Превод: Радослав Тодоров

 


Европейска нощ на учените 2022 г.: