РАЗПОЗНАВАНЕТО НА РЕЧ ИЗМИНА ДЪЛЪГ ПЪТ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 50 ГОДИНИ

Какво казваш? Здравей, Сири! Сега можеш ли да ме разпознаеш? Разговорът е доста по-различен днес, отколкото през 1960 г., когато устройствата са разпознавали само девет думи.

Компютри, които чуват

Компютърните инженери мечтаеха за изобретение, което да превръща речта в нещо, което електронна лампа или транзистор биха могли да разпознаят. Сега най-сетне се разработва обещаващ хардуер за целта… Компютрите, които ще разбират цели изречения или по-дълга реч, все още са научна фантастика. (Science News, 4 март, 1967)

Съвременност


РЕКЛАМА:

***

Устройството от 1967 г. е разпознавало думите от еднo до девет. По-рано средствата за речево разпознаване разделяли думата на сегменти и я анализирали единствено по абсолютната сила на звука. Но този механизъм, изобретен от Genung L. Clapper за IBM, идентифицирал обема на даден сегмент и го сравнявал с околните , за да отчете разнообразието в човешката реч.

В наши дни разпознаването на реч отива по-далеч, разделяйки думите на отделни звукови и синтактични единици. Софтуерът декодира речта чрез разпознаване на повтарящи се модели в звуците и прилагане на статистически метод, наречен „Скрит модел на Марков”.

Вече разчитаме на приложение за речево разпознаване при поръчването на хранителни стоки или за да изпратим съобщение на някого вкъщи да купи мляко, например. Здравей, Сири!

 

Превод: Десислава Попова

Източник: Science News


Европейска нощ на учените 2022 г.: