Разпечатване на гробницата на Христос води до нови разкрития

Само за 60 часа изследователи имаха възможността да разгледат най-святото място за християните. Ето какво откриха.

Членове на екипа по консервация повдигат плоча, за да я почистят и сканират дигитално, преди да я монтират обратно във фасадата на Едикула – храмът, в който се помещава това, което се счита, че е гробницата на Иисус. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic
Членове на екипа по консервация повдигат плоча, за да я почистят и сканират дигитално, преди да я монтират обратно във фасадата на Едикула – храмът, в който се помещава това, което се счита, че е гробницата на Иисус. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic

Изследователите продължиха своето проучване на мястото, където традиционно се смята, че е било погребано тялото на Иисус Христос, и техните предварителни констатации изглежда потвърждават, че части от гробницата все още съществуват и днес, като са оцелели векове на повреждане, унищожаване и реконструиране на заобикалящата го Църква на Божи гроб в Стария град на Йерусалим.

Гробът, който е най-почитаното място в християнския свят, днес се състои от варовиково погребално ложе, което е изсечено в стената на пещера. Най-рано през 1555 г., а вероятно векове по-рано, погребалното ложе е покрито с мраморна облицовка, за която се твърди, че цели да не позволи ревностни поклонници да взимат части от оригиналната скала като сувенири.

Когато мраморната облицовка е отстранена за първи път в нощта на 26-ти октомври, първоначалното проучване на екипа по консервация от Националния технически университет в Атина разкрива само слой запълващ материал отдолу. Въпреки това, докато изследователите продължават своята работа без прекъсване в продължение на 60 часа, е открита друга мраморна плоча с кръст, издълбан в нейната повърхност. До вечерта на 28-ти октомври, само часове преди повторното запечатване на гробницата, оригиналното варовиково погребално ложе е открито непокътнато.

„Аз съм абсолютно изумен. Коленете ми леко треперят, защото не очаквах такова нещо“ – казва Fredrik Hiebert, археолог – сътрудник на National Geographic. „Не можем да кажем със абсолютна сигурност, но това изглежда е видимо доказателство, че местоположението на гробницата не се е изместило в течение на времето, нещо, за което учени и историци са се питали в продължение на десетилетия.“


РЕКЛАМА:

***

В допълнение, изследователите потвърдиха съществуването на оригиналните варовикови пещерни стени в рамките на „Едикула“ или светилището, от което е обграден гробът. Прозорец е пробит в южната вътрешна стена на светилището, за да има видимост към една от стените на пещерата.

Реставратор премахва отломки под счупена мраморна плоча, за да разкрие оригиналната скална повърхността на това, което се смята за погребалното място на Иисус.
Реставратор премахва отломки под счупена мраморна плоча, за да разкрие оригиналната скална повърхността на това, което се смята за погребалното място на Иисус.
Тази счупена мраморна плоча, гравирана с християнски кръст, може би датира от времето на кръстоносните походи. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic
Тази счупена мраморна плоча, гравирана с християнски кръст, може би датира от времето на кръстоносните походи. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic

Дали това наистина е гробът на Христос?

Макар и от археологическа гледна точка да е невъзможно да се каже, че гробницата, наскоро отворена в Църквата на Божи гроб, е погребалното мястото именно на евреин, известен като Иисус от Назарет, има косвени доказателства, които подсказват, че идентифицирането на мястото от представители на римския император Константин около 300 години по-късно, може би е резонно.

Най-ранните сведения за погребението на Иисус са в каноничните евангелия – първите четири книги на Новия Завет, за които се смята, че са били съставени десетилетия след разпъването на Христос, около 30 год. сл. Хр. Макар че има различия в детайлите, сведенията последователно описват как Христос е бил погребан в гробница, изсечена в скала, принадлежаща на Йосиф от Ариматея – богат евреин, последовател на Иисус.

Археолозите са идентифицирали повече от хиляда такива гробници, изсечени в скала, в района около Йерусалим, казва археологът и стипендиант на National Geographic Jodi Magness. Всяка една от тези семейни гробници се състои от едни или повече погребални покои с дълги ниши, изсечени в стените на скалата, където да бъдат настанени отделни тела.

„Всичко това е напълно в съответствие с онова, което знаем за начина, по който богатите евреи са процедирали с телата на покойниците по времето на Иисус“ – казва Magness. „Това разбира се не доказва, че събитието е било историческо. Но това, което все пак подсказва, е че, каквито и да са били източниците на каноничните евангелия, те са били запознати с тази традиция и тези погребални обичаи.“

3
Реставратор почиства повърхността на каменната плоча, почитана като мястото, където е положено тялото на Иисус Христос. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic

Извън градските стени

Еврейската традиция забранявала погребване в рамките на стените на града и евангелията уточняват, че Иисус е бил погребан извън Йерусалим, близо до мястото на разпъването му на Голгота („лобното място“). Няколко години след годината, за която се говори, че се е състояло погребението, стените на Йерусалим са били разширени, поставяйки Голгота и разположената в близост гробница в рамките на града.

Когато представители на Константин пристигнали в Йерусалим около 325 год. сл. Хр. за локализиране на гроба, според данните те били насочени към храм, построен от римския император Адриан около 200 години по-рано. Историческите извори сочат, че Адриан е наредил построяването на храма над гроба, за да предяви надмощието на римската държавна религия на мястото, почитано от християните.

Според Евсевий, епископ на Кесария, римският храм е бил разрушен и разкопки под него разкрили гробница, изсечена в скалата. Горната част на пещерата е отстранена , за да разкрие вътрешността, а църква е построена около нея, за да обгради гроба. Църквата е напълно разрушена от фатимидите през 1009 год. и е възстановена в средата на 11-ти век.

Разкопките в Църквата на Божи гроб през 20-ти век разкриха останки от това, което се смята, че е било храмът на Адриан, и стени от оригиналната църква на Константин. Археолозите също са документирали древна варовикова кариера и поне половин дузина други гробници, изсечени в скала, някои от които могат да се видят и днес.

От ляво надясно: Главният научен ръководител Antonia Moropoulou показва отворената гробница на Nourhan Manougian и Franciscan Custos Fr. Francesco Patton, представители на арменската патриаршия и Thephilos III, гръцкият патриарх на Йерусалим. Credit: Elisavet Tsilimantou, Jerusalem Patriarchate - National Technical University Of Athens
От ляво надясно: Главният научен ръководител Antonia Moropoulou показва отворената гробница на Nourhan Manougian и Franciscan Custos Fr. Francesco Patton, представители на арменската патриаршия и Thephilos III, гръцкият патриарх на Йерусалим. Credit: Elisavet Tsilimantou, Jerusalem Patriarchate – National Technical University Of Athens
Францискански свещеници посещават мястото, за което традиционно се счита, че е гробницата на Иисус, по време на неговото обновяване в Църквата на Божи гроб. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic
Францискански свещеници посещават мястото, за което традиционно се счита, че е гробницата на Иисус, по време на неговото обновяване в Църквата на Божи гроб. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic
Жени се молят върху мраморния капак на гробницата преди той да бъде отстранен за възстановителни работи. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic
Жени се молят върху мраморния капак на гробницата преди той да бъде отстранен за възстановителни работи. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic

Наличието на други гробници от периода е важно археологическо доказателство според Magness. „Това, което те показват, е, че в действителност тази област е била еврейско гробище извън стените на Йерусалим по времето на Иисус.“

Според Dan Bahat – бивш градски археолог на Йерусалим, „Не можем да бъдем абсолютно сигурни, че мястото, където се намира Църквата на Божи гроб, е именно това, на което Иисус е бил погребан, но със сигурност няма друго място, което да претендира за това с такава тежест,  и наистина нямаме причина да отхвърлим автентичността на обекта.“

Месеци на реставрация, десетилетия на изследване

През последните няколко дни погребалното ложе е запечатано наново в оригиналната си мраморна облицовка и може би няма да бъде изложено повторно на показ в продължение на векове и дори хилядолетия. „Архитектурната консервация, която прилагаме, в действителност е предназначена да издържи завинаги“ – казва Moropoulou. Извършено е обширно документиране на повърхността на скалата, преди тя да бъде запечатана отново.

Археологът Martin Biddle, който публикува оригинално изследване върху историята на гробницата през 1999 г., смята, че единственият начин да се разбере наистина защо хората вярват, че гробницата е именно тази, в която евангелията твърдят, че е положено тялото на Иисус, е внимателно да се прегледат данните, събрани, когато погребалното ложе и стените на пещерата са били отворени.

Инженер използва проникващ радар, за да засече стените на оригиналната гробница зад мраморната ѝ фасада. Credit: Photograph Courtesy Jerusalem Patriarchate, National Technical University Of Athens
Инженер използва проникващ радар, за да засече стените на оригиналната гробница зад мраморната ѝ фасада. Credit: Photograph Courtesy Jerusalem Patriarchate, National Technical University Of Athens

„Повърхността на скалата трябва да бъде прегледана много внимателно, искам да кажа щателно, за следи от рисунки или надписи“ – казва Biddle, посочвайки други гробници в района, които трябва да са били от голямо значение, тъй като са покрити с кръстове и надписи, изрисувани или надраскани върху скална повърхност.

„Въпросът за рисунките и надписите е от изключително значение“ – казва Biddle. „Знаем, че има най-малко половин дузина други гробници, изсечени в скала, под различни части на църквата. Така че защо епископ Евсевий идентифицира именно тази гробница като гробницата на Христос? Той не казва причината и ние не я знаем. Лично аз не мисля, че Евсевий е сбъркал – той е бил много учен, така че вероятно има доказателства в подкрепа на тази теза, ако само ги потърсим.“

Междувременно, екипът от Националния технически университет в Атина продължава реставрацията на Едикула. Реставраторите ще укрепват, почистват и документират всеки сантиметър от светилището в продължение на поне още пет месеца, събирайки ценна информация, която учени ще изследват в продължение на години в опит да разберат по-добре произхода и историята на едно от най-светите места в света.

Стоманеното скеле, поддържащо Едикула, ще бъде премахнато, когато възстановителните работи приключат идната пролет. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic
Стоманеното скеле, поддържащо Едикула, ще бъде премахнато, когато възстановителните работи приключат идната пролет. Credit: Oded Balilty, AP for National Geographic

Превод: Цветелина Христова

Източник: National Geographic


Европейска нощ на учените 2022 г.: