РАЗКАЗИ ЗА СОЦИАЛНАТА ДИНАМИКА. РАЗКАЗ №2: СИСТЕМАТИЗИРАНО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИДЕИТЕ НА ЛЕВ ГУМИЛЬОВ С КОМЕНТАРИ ОТ ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА МАТЕМАТИЧЕСКАТА СОЦИАЛНА ДИНАМИКА (И БЕЗ ФОРМУЛИ)