Разкази за социалната динамика. Разказ №5: кратка история на Япония – от гледна точка на математическата социална динамика