Равноправие

Тези малки общества не са класови и се базират на новата концепция за абсолютното равенство. Всеки член влага труда си, има еднакъв достъп до благата и поделя всички отговорности – от тези на слугата до тези на владетеля. Собствеността, амбициите, академичното обучение и класовото разделение не съществуват. На тяхно място идва хармонията.


Европейска нощ на учените 2022 г.: