Растенията сами решават каква форма ще имат листата им

Как растителните клетки знаят как да се организират в правилната форма, когато едно ново листо се разлиства? Ново проучване хвърля светлина върху този въпрос.

Учените имат значителен напредък по отношение разбирането на клетъчната комуникация между животинските клетки при изграждането на нова тъкан в организма, но растенията са еволюирали съвсем отделно от останалите многоклетъчни организми. Поради това, изследователите имат не толкова задълбочени познания за това как точно растенията изграждат нови структури, като например младите си листа.

Ново проучване, изготвено от Центъра по молекулярна биология на растенията към университета в Тюбинген сочи, че растителните клетки използват уникални сигнални молекули, наречени “малки РНК-и” , за да мобилизират нови клетки.

Предходни проучвания върху малките РНК, били фокусирани основно върху ролята им при активирането на каскада от защитни механизми срещу тревопасни и болести. Новите изследвания (описани в детайли в Developmental Cell) обаче откриват, че те участват и в организацията на новите растителни клетки.


РЕКЛАМА:

***

Малките РНК-и са подобни на химичните сигнали, използвани от животинските клетки. В различните си концентрации те могат да активират различни прагове, позволявайки една и съща основна сигнална единица да стартира разнообразни клетъчни процеси.

“Малките РНК-и представляват къси вериги, които пасват като ключ към ключалка в специални регулаторни сегменти (нуклеотидни последователности) в ДНК или РНК”, обясняват изследователите в научната публикация.

“Когато сигналните молекули се свържат с тези сегменти, те блокират дадени гени и не позволяват последните да бъдат разчетени и съответно активирани.”

Изменяйки експресията на гените, химичните сигнали могат да задават формирането на клетките, както и тяхното поведение.

За да се вникне по-добре как точно тези химични сигнали могат да контролират образуването на листата, учените прибавили към новообразуваните клетки изкуствени малки РНК-сигнали и наблюдавали как точно израстването на листата ще бъде засегнато.

“Удивителното относно малките РНК-и е стабилният модел на листата, които се възпроизвеждат непроменени отново и отново”, казва генетикът Маря Тимерманс. „За разлика от обикновените растежни сигнали, малките РНК-и оперират по високо специфичен начин и могат директно да се намесят в генната активност.“

Тъй като отделните растителни клетки са свързани чрез плазматични мостове, малките РНК-и могат свободно да се движат през цялата система. Най-новото проучване показва, че тези сигнални молекули могат да осъществяват самостоятелни задачи, в зависимост от това в коя част на растението се намират. Именно това позволява цялата самоорганизация и съответно позволява да се случва растеж на нови клетки и формиране на границите на младото листо – там, където трябва да ги има.

“Подвижните малки РНК-и осигуряват високоефективен механизъм за предаване на информация за пространственото разположение на растителните клетки”, казва Тимерманс. „Така те могат да изградят точната структура според заложения предварително модел.”

 

Превод: Милена Стоянова

Източник: upi.com


Европейска нощ на учените 2022 г.: