Ранната Земя вероятно е била ледено студена

rock-formations-in-the-ocean.jpg
Според ново проучване, публикувано в Science Advances, както сушата, така и океанът са били много по-студени, отколкото преди се смяташе.
Много изследователи вярват, че ранните океани на Земята са били изключително горещи – достигащи температури от 80°C, както и че животът е възникнал при тези условия. Нови открития може би ще докажат точно обратното. Харолд Фърнс – почетен професор в Катедрата по науки за Земята, е анализирал вулканични и седиментни скали в Бербертън, Южна Африка. Вулканичните скали били депозирани на дълбочина от 2 до 4 километра.
„Открихме доказателство, че климатът преди 3,5 милиарда години е бил студен” – казва Фърнс.Заедно с професор Маартен де Уит от Nelson Mandela Metropolitan University, Южна Африка, Фърнс е публикувал резултатите в списанието Science Advances.
Скалите, анализирани от Фърнс и де Уит, са се формирали при географски ширини, сходни с тези на Канарските острови. Някои от седиментните скали, свързани с вулканичните, имат забележителна прилика с тези, които познаваме от по-нови ледникови епохи.

„Това може да означава, че преди 3,5 милиарда години Земята е преживяла една, вероятно глобална, ледникова епоха” – казва Фърнс.
Каква е била температурата на океана в миналото, се измерва чрез анализиране на съотношението между кислородните изотопи в скали, подобни на кварца (на английски: chert) и изградени от чист силициев оксид.Тези южноафрикански скали са били изложени на високи температури. Но това е свързано с хидротермална активност или извори, чиято вода е изключително гореща и извира от океанското дъно.
Освен това, изследователите открили повече доказателства, че тези скали са били изложени на студена вода. Чрез изследване на дребнозърнести седиментни скали, които съществуват наред с дълбоководните вулканични скали, изследователите са открили гипс. Гипсът се образува под високо налягане и при много ниски температури, както е в съвременния дълбок океан.
„С други думи, намерихме доказателства, че климатичните условия по онова време може би са били доста сходни с настоящите” – казва Фърнс.
Той смята, че на учените може да им е трудно да възприемат новата идея за една ранна, студена Земя. Не се очаква промяна на парадигмата в науката за Земята, но според Фърнс климатът на ранната Земя ще бъде разглеждан в нова светлина.

Превод: Росица Ташкова
Източник:https://www.sciencedaily.com/


Европейска нощ на учените 2022 г.: