Ръководство за употреба на Microsoft Whiteboard

Борислав Гьочев, Стефан Илиев, Минчо Минев 8б клас, Лъчезар Томов (редактор)

  1. Основни елементи

Pen (молив)

Когато кликнете на него се появява меню, което позволява избор на цвят на молив или маркер, както и работа с линия, гума и възможност за избор на един или няколко обекта. 

    

Add text (добавяне на текст)


РЕКЛАМА:

***

Оттук се създава поле, в което може да се пише. Клетката може да бъде премествана, да увеличава размера си.

Изтриване:

Копиране:

Както и да се харесва:

Текстът в клетката може да да бъде редактиран:

Както и да променя цвета си:

Add note (добавяне на бележка)

От тук може да се създаде бележка.

В бележката може да се редактира:

Бележката може да бъде харесвана:

Цветът на фона на бележката може да бъде променян:

Бележката може да бъде копирана:

Както и да бъде изтрита:

 

И също да бъде завъртяна или да бъде променен нейния размер:

Image menu (добавяне на изображение)

На бялата дъска може да се добавят изображения от компютъра, от интернет и моментна снимка от камерата:

Insert menu (добавяне на други файлове)

Могат да се добавят и други файлове, като презентации, Word документи, PDF файлове и др.:

Undo (отмени последното действие) и Redo (повтори последното действие)

Последните два бутона са за отмяна на последното действие или за повтарянето му.

2. Инасталиране, споделяне и запазване

Можете да инсталирате MS Whiteboard като последвате този линк: 

https://www.microsoft.com/bg-bg/microsoft-365/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app

или изпълнете следващите стъпки:

  1. Инсталиране

1.В търсачката на своето Windows 10 устройство потърсете за Microsoft Store

  1. Отваря се Microsoft Store

3.В търсачката на магазина се търси Microsoft Whiteboard

  1. Microsoft Whiteboard се инсталира

2. Споделяне на бялата дъска в MS Teams

Можете да споделите дъската в MS Teams чрез настройката Post to Teams.

3. Запазване на дъската

Можете да запазите дъската със стрелката в горния ляв ъгъл. 

3. Настройки

Active pen – с нея се пише по екрана

Ink to shape – с него се рисуват по-точни фигури.

Ink to table – оформя таблица

Object snapping – запазва избран обект

Export – запазване във формат, подходящ за четене от други програми 

Post to Teams – споделяне в чат на Microsoft Teams 

Format background – избиране на фон

Toolbar location – къде да се постави менюто с инструментите

Clear canvas – триене на слайд

Accessibility checker – проверка за достъпност 

4. Примерен урок

Създаваме нова бяла дъска с бутона Create New Whiteboard. Ще създадем урок по математика, свързан с геометрията. 

Избираме инструмента Ruler(линия). Използвайки скрола на мишката, можем да променяме ъгъла на линията. 

След това избираме молив и чертаем. Използвайки молива и добавянето на текст, можем да направим означенията на чертежа. 

Използвайки функцията за добавяне на бележки, можем да направим обявление за тест например.


Европейска нощ на учените 2022 г.: