Ръководство за работа с Google Classroom

Антонио Антониов Есов, 9б клас, Мартин Радославов Диловски, 9б клас Лъчезар Томов (редактор)

 

 1. Какво представлява Google Classroom? 

Google Classroom е безплатно приложение от свързващ тип, което може да се използва за образователни цели както от преподаватели, така и от учащи (ученици, студенти, курсисти). 

 • Служи за споделяне на файлове, за публикуване на задачи за изпълнение и проверка без разход на хартия.
 • Използва се и като начин за комуникация – качване на съобщения до ученици и родители. 
 • Предоставя възможност за оценяване и проследяване напредъка на ученика.

Базирано е на Google Drive – безплатна програма за споделяне на файлове в облак. Позволява използването на Google Documents, Google Forms, Google Calendar много други услуги на Google за създаване и съхраняване на задачи, тестове и др.  

Достъпно е както от браузър, така и с Android (необходима е минимум версия Android 4.4 KitKat) и iOS (трябва ви версия iOS11 или по-нова). За да използвате всички функции на приложението, инсталирайте Google Docs, Sheets, Slides, Meet.


РЕКЛАМА:

***

 

 • Ръководство за учителя

 

 1. Получаване на достъп – регистрация в Google Classroom

                  1.1. Влезте в http://classroom.google.com/.

                   1.2. Въведете вашия имейл адрес и натиснете бутона “Напред“. 

 1.  Въведете парола и натиснете “Напред“.
 2.  Настройте акаунта си – задайте снимка на профила си, добавете информация за контакт и се погрижете за поверителността.
 3.  Включете или изключете известията – щракнете превключвателя до всеки тип известие, което искате да включите.

 

 • Създаване на клас и покани за присъединяване

 

 1.  Създайте клас като кликнете на знака „+“ в горния десен ъгъл на екрана.  
 2.  Така вече сте в класа си. Можете да поканите учениците си в него с:
 • с автоматично генерирания код;

 • изпращане на връзка за покана
 • изпращане на покана по e-mail.

 

 • Въвеждане рестрикции за възможността на учениците да публикуват и коментират съобщения

 

Още при създаването на клас в полето „общ изглед“ изберете от трите възможности: 

 • Учениците могат да публикуват и коментират;
 • Учениците могат само да коментират;
 • Само учителят може да публикува и коментира.

 След като направите своя избор, щракнете на бутона „Запази“ в горния десен ъгъл.

 

 • Персонализиране на визията

 

За всеки клас или предмет, който преподавате, можете да изберете различна тема от предложените или да качите снимка от вашето устройство. Щракнете върху текста „Изберете тема“ или „Качи снимка“ в долния десен ъгъл на цветното поле.

Има богат избор на теми в галерията.

 

 • Публикуване на съобщения

 

Можете да комуникирате с Вашите ученици чрез съобщения, които да създадете за конкретен клас. Те служат за определяне на срокове, известия за тестове, напомняния за предаване на домашни работи и др.

Когато ученикът е включил автоматичното си известяване, ще получи имейл, който го уведомява за публикуването на съобщението.

Допълнително предимство са възможностите за редактиране/изтриване на съобщение (чрез кликване върху точките в горния десен ъгъл на съобщението), а също и за повторното му използване (чрез кликване върху стрелките в горния десен ъгъл).

Има възможност за промяна подредбата на съобщенията, като премествате най-важните най-горе.

 

 • Създаване на задачи

 

Платформата позволява да създадете задание като чернова и да го публикувате веднага, или на по-късна дата. Отидете на „Работа в клас“ (“Classwork”) и кликнете на бутона с + Създай“ (“+ Create”).

       Оттам изберете „Възлагане“ и задайте всички необходими параметри:

 • заглавие на заданието;
 • за кой клас се отнася;
 • броя точки;

 • срока за изпълнение (отваря се календар) и т.н. 

Предимство е, че можете да публикувате не само в един, но и в повече класове. Има опция да поставите задача и на конкретен ученик, като го изберете от списъка на класа в горния десен ъгъл.

Когато заданието е в прикачен файл, той се добавя като се щракне върху бутна с кламера „Добавяне“. Могат да се добавят файлове от устройството Ви, такива на Google Drive, клипове от You Tube или връзки към сайтове.

Можете директно да създадете документ, презентация, таблица или тест с щракване върху бутона „+ Създайте“. Най-удачно е създаването на тестове с Google Forms (на това е отделено внимание в т. 8).

Имате възможността да направите настройки за споделянето, както следва:

 • Учениците могат да преглеждат файл: използва се, когато изпращате файл с информативен характер, който не подлежи на промени; 
 • Учениците могат да редактират файл: опцията е подходяща за колективно редактиране и попълване на файл;
 • Направете копие за всеки ученик: създава се екземпляр за всеки ученик, за да бъде попълнен индивидуално. 

 

 • Проверка и оценка на задачи

 

      За предадените ученически работи ще получите известие. При проверката им можете да:

 •  правите коментари и да маркирате пасажи;
 • поставяте оценка в цифри, в точки или и двете (в дясната вертикална секция). 

При оценяването максималният брой точки е 100 и е заложен по подразбиране. Можете да го променяте по всяко време, освен ако вече не сте оценили и върнали вече работата.  

В секция „Оценяване“ (“Grades”) можете да следите успеваемостта на учениците и техните резултати.

*Оценките могат по-лесно да се систематизират, ако се използват Google Таблици. 

За всяко задание е определена отделна страница за по-голяма прегледност. Виждате броя и имената на учениците, групирани по статус:

 • Възложено: работа за предаване, липсваща или неподадена работа.
 • Предадено: предадена работа.
 • Оценено: прегледана и оценена работа, която сте върнали на ученика.
 • Върнато: прегледана работа, която сте върнали, но без да е оценена.

 

 

Целият процес по възлагане на задача, изпълнение и оценяване изглежда така:

Създавате задание и прикачвате файлове. Учениците прикачват материали или редактират файлове, върнати от учителя и предават работата си. Учителят оценява и връща заданията на учениците. Учениците виждат своите оценки и коментарите на учителя.

 

(схема от интернет – https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020260?hl=en&ref_topic=7175284)

 

 

 • Създаване и оценяване на тестове

 

За създаване на тестове можете да използвате Google Forms: https://www.google.com/forms/about/

Щракнете на бутона Към Google формуляри. Отваря се прозорец с различни шаблони. 

Изберете празна бланка и започнете да създавате своя тест.

Първо озаглавете теста (може да добавите и пояснение към него).

Започнете да въвеждате въпросите и избираемите отговори. 

Въпросите могат да се въвеждат ръчно или да се импортират от друг файл, като се щракне на втората икона на дясното вертикално меню.

Това меню дава възможност да въвеждате и изображения, видеа, раздели.

След като сте създали въпросите и отговорите, трябва да отбележите верните отговори и да определите точките, които носят на учениците. Сложете отметка на Изберете правилни отговори и отбележете всеки верен отговор със съответните му точки.

Потвърдете с бутона Свършен.

От бутона Настройки горе вдясно можете да отбележите какво да види ученикът след приключване на теста:

 • пропуснати въпроси;
 • правилни отговори;
 • точкови стойности.

В подменю Отговори след подаване на теста от учениците ще можете да проследите общото ниво на успеваемост (с щракване на бутона Обобщение) и индивидуалните резултати на всеки (с щракване на бутона Индивидуален).

Вече сте създали своя тест и е време да го възложите за изпълнение.  Трябва да влезете в потока на съответния клас в Google Classroom и да прикачите съобщение за датата и часа на провеждане на теста. С щракване на бутона с кламера Добави (Add) прикачвате линк към формуляра и потвърждавате с бутона Post. 

 

 • Комуникация с ученици и родители

 

Можете да изпращате съобщения на своите ученици и на техните родители по e-mail. Имате възможност за избор между всички от съответния клас или конкретни хора.

Изберете класа, с който искате да комуникирате, и отидете на секция „Хора“. Изберете съответния човек или група и щракнете на писмото в горния десен ъгъл. Отваря се следният прозорец, в който можете да зададете текста на съобщението. 

Вместо да изпращате имейли, можете да публикувате съобщения на страницата „Поток“ (“Stream”). Ще видите поле с текст “Споделете нещо с вашия клас”. Тези публикации ще бъдат видими за всичките Ви ученици, когато влязат в класната стая. Можете да се обръщате към определени ученици в публикациите си като ги “споменавате” чрез въвеждане на знака @ и името на съответния човек.

Родителите ще получават съобщения или информация за работата на детето си, само ако имат създаден профил в Google и са приели поканата за присъединяване към платформата. От резюметата могат да се информират за: 

 • Липсваща работа – работа, която не е била предадена при изпращане на резюмето.
 • Предстояща работа – работа, за която още не е изтекъл срокът на предаване.
 • Дейности в клас – обяви, въпроси и задачи, публикувани наскоро от учителя.

 

 

 • Видеокомуникация в Google Classroom

 

Google Classroom не разполага с интегрирана виртуална класна стая. За разлика от платформи като Школо, Discord и др. тук не може да се осъществи видео връзка в реално време. За целта е препоръчително използването на услугата за видеокомуникация на Google – Google Meet.  

В сравнение с други платформи за обучение от разстояние Google Classroom не се отличава с атрактивна визия, но притежава достатъчно възможности за споделяне на материали, обратна връзка и оценяване постиженията на учениците. Чрез приложението добре се систематизират както работата в клас, така и допълнителните задания. Навигацията е максимално опростена. Всичко това улеснява много работата на преподавателите. 


Европейска нощ на учените 2022 г.: